База знаний студента. Реферат, курсовая, контрольная, диплом на заказ

курсовые,контрольные,дипломы,рефераты

Програма соціологічного дослідження, спрямована на визначення свого майбутнього населенням України — Социология

Програма соціологічного дослідження, спрямована на визначення свого майбутнього населенням України


1.   Методологічна частина

1.1 Обгрунтування проблеми дослідження

Населення України багато думає про власне майбутнє, при цьому найчастіше не відділяючи його від майбутнього власної сім’ї. Тобто проблематика майбутнього є актуалізованою серед населення.

›         Населення України здебільшого не заглядає у своїх роздумах про майбутнє далеко наперед. І думають або про найближче майбутнє, або на кілька місяців/років наперед.

›         У баченні мешканцями України майбутнього домінують оптимістичні настрої, хоча окрема частина населення не вірить у позитивні зміни.

›         Серед молоді частіше, ніж серед людей старшого віку зустрічається відчуття цілковитого контролю над власним життям. Старші люди частіше почуваються так, ніби їхнє майбутнє від них не залежить.

›         Населення України, думаючи про майбутнє, зосереджується на тих сферах життя, благополуччя в яких, на їхню думку, найважливіше. Найважливішими для населення є сім’я, діти, здоров’я.

Мета дослідження

Проаналізувати громадську думку жителів визначення як жителі України бачать своє майбутнє.

Завдання дослідження

Дослідження було спрямоване на вирішення таких задач:

Ø   Визначення основних характерних особливостей і тенденцій в баченні мешканцями України свого майбутнього.

Ø    Виявлення основних аспектів особистого і соціального життя, які можуть сприяти реалізації позитивного сценарію власного майбутнього мешканців України.

Ø   Виявлення чинників, які, на думку населення України перешкоджають реалізації позитивного сценарію власного майбутнього.

Ø   Виявлення дій, до яких вдається населення України, щоб досягти бажаного ними майбутнього.

Ø    Визначити яку роль відіграє спілкування та взаємопорозуміння в житті населення України.

Об'єкт і предмет дослідження

Об'єкт дослідження - повнолітнє населення України.

Предмет дослідження - думка населення щодо визначення як жителі України бачать своє майбутнє.

Гіпотези дослідження

Констатуючі:

Важливістю проблем майбутнього України переймаються особи:

Ä       залежно від роду діяльності;

Ä       залежно від демографічних характеристик.

Пояснюючі:

Найбільш гострими проблемами майбутнього населення України є наступні:

Ø   Населення України багато думає про власне майбутнє, при цьому найчастіше не відділяючи його від майбутнього власної сім’ї. Тобто проблематика майбутнього є актуалізованою серед населення.

Ø   Населення України здебільшого не заглядає у своїх роздумах про майбутнє далеко наперед. І думають або про найближче майбутнє, або на кілька місяців/років наперед.

Ø   У баченні мешканцями України майбутнього домінують оптимістичні насторою, хоча окрема частина населення не вірить у позитивні зміни.

Ø   Серед молоді частіше, ніж серед людей старшого віку зустрічається відчуття цілковитого контролю над власним життям. Старші люди частіше почуваються так, ніби їхнє майбутнє від них не залежить.

Ø   Населення України, думаючи про майбутнє, зосереджується на тих сферах життя, благополуччя в яких, на їхню думку, найважливіше. Найважливішими для населення є сім’я, діти, здоров’я , гроші та матеріальний добробут, а також робота та кар’єра.

Прогнозуючі:

Ø   збільшення кількості робочих місць;

Ø   підвищення доходів;

Ø   покращення санітарних умов життя з метою охорони здоров’я;

Ø   відповідальність за життя близьких людей;

Ø   позитивні зміни на рівні держави в галузях – економіка, політика, соціальний захист.


             II.        Методична частина

2.1 Методологія соціологічного дослідження

У даному дослідженні використовується метод анкетування із:

¯  закритими питаннями ;

¯  напівзакритими питаннями;

2.2 Визначення досліджуваної сукупності

Генеральна сукупність – повнолітнє населення міста Львова.

Вибірку обрахуємо наступним чином:

де N- величина генеральної сукупності,

n – Величина вибіркової сукупності,

N= 4 000

= 8% тоді

n= 154,

розрахуємо крок відбору за формулою:

 тоді

опитування почнемо з  , тобто 13- ту повнолітню особу.


Анкета

Шановні громадяни!

Центр соціологічних досліджень « Майбутнє » проводить дослідження щодо. бачення свого майбутнього населення України. Пропонуємо Вам взяти участь у даному дослідженні (відповіді на запитання у Вас займуть близько 30хв.). Ваша думка для нас є дуже важливою!

Будь – ласка, дайте відповідь на наступні запитання. До кожного питання наводяться варіанти відповідей; оберіть той, який найбільше відповідає Вашій думці.

Від щирості Ваших відповідей залежатиме якість нашого дослідження, результати якого використовуватимуться в узагальненому вигляді.

Анонімність Ваших відповідей гарантуємо!

Дякуємо Вам за співпрацю!

1.         Як часто ви замислюєтеся про своє майбутнє?

Ÿ           Часто;

Ÿ           Іноді;

Ÿ           Рідко;

Ÿ           Ніколи;

Ÿ           Важко сказати;

2.         Коли ви думаєте про Ваше майбутнє, який період часу спадає вам на думку?

Ÿ           Важко сказати;

Ÿ           В мене вже немає майбутнього;

Ÿ           Період через кілька десятків років;

Ÿ           Період через кілька місяців чи років;

Ÿ           Завтрашній день;

3.         Коли ви промовляєте "Моє майбутнє", що саме ви маєте на увазі?

Ÿ           Тільки себе особисто;

Ÿ           Свою сім’ю;

Ÿ           Всю Україну;

Ÿ           Все людство;

Ÿ           Важко сказати;

4.      Наскільки ясно Ви уявляєте своє майбутнє?

Ÿ           Дуже ясно;

Ÿ           Скоріше ясно;

Ÿ           Скоріше смутно;

Ÿ           Дуже смутно;

Ÿ           Важко сказати;

5.      Коли ви думаєте про своє майбутнє, яким Ви його бачите?

Ÿ           Важко сказати;

Ÿ           В мене вже немає майбутнього;

Ÿ           Гірше за сьогодення;

Ÿ           Таким самим як сьогодення;

Ÿ           Кращим за сьогодення;

6.      Як Ви вважаєте, наскільки Ви будете задоволені своїм життям в майбутньому?

Ÿ           Важко сказати;

Ÿ           В мене вже немає майбутнього;

Ÿ           Я буду повністю незадоволений;

Ÿ           Здебільшого я буду незадоволений;

Ÿ           В однаковій мірі: чимось задоволений, а чимось – ні;

Ÿ           Здебільшого я буду задоволений;

Ÿ           Я буду повністю задоволений;

7.      Як Ви вважаєте, від кого більш за все залежить Ваше майбутнє?

Ÿ    Особисто від мене;

Ÿ    Від родичів, близьких;

Ÿ    Від роботодавця;

Ÿ    Від держави;

Ÿ    Від Бога чи долі;

Ÿ    Важко сказати;

8. З яким із тверджень щодо майбутнього Ви згодні?

Ÿ    Я повністю контролюю своє майбутнє і тільки від мене залежить яким воно буде;

Ÿ    Дещо в моєму майбутньому залежить від мене, а дещо – ні;

Ÿ    Моє майбутнє від мене не залежить, і впливати на нього майже неможливо;

Ÿ    Важко сказати;

9. Коли Ви замислюєтесь про своє майбутнє, про які сфери свого життя найчастіше згадуєте?

Ÿ    Сім’я, діти;

Ÿ    Здоров’я;

Ÿ    Гроші, матеріальне благополуччя;

Ÿ    Робота, кар’єра;

Ÿ    Особисте (інтимне) життя;

Ÿ    Спілкування з оточуючими;

Ÿ    Коло знайомих, друзів;

Ÿ    Освіта, навчання;

Ÿ    Відпочинок, розваги;

Ÿ    Релігійна сфера;

Ÿ    Важко сказати;

Ÿ    Інше ________________________________________;

10. В яких сферах життя благополучне майбутнє є найважливішим на Вашу думку?

Ÿ    Сім’я, діти;

Ÿ    Здоров’я;

Ÿ    Гроші, матеріальне благополуччя;

Ÿ    Робота, кар’єра;

Ÿ    Особисте (інтимне) життя;

Ÿ    Спілкування з оточуючими;

Ÿ    Коло знайомих, друзів;

Ÿ    Освіта, навчання;

Ÿ    Відпочинок, розваги;

Ÿ    Релігійна сфера;

Ÿ    Важко сказати;

Ÿ    Інше ________________________________________;

11. Чи замислюєтесь Ви як сааме досягти бажаного Вами майбутнього?

Ÿ    Замислююсь і знаю що для цього потрібно;

Ÿ    Замислююсь, але не знаю що саме для цього потрібно;

Ÿ    Ніколи не замислювався про це;

Ÿ    Важко сказати;

12. Скільки зусиль Ви докладаєте, щоб досягти бажаного Вами майбутнього?

Ÿ    Роблю все, що в моїх силах;

Ÿ    Роблю достатньо, але можна було б робити більше;

Ÿ    Роблю небагато;

Ÿ    Нічого не роблю;

Ÿ    Важко сказати;

13. Які позитивні зміни у Вашому особистому житті та житті ваших близьких найбільше могли б посприяти здійсненню бажаного Вами майбутнього?

Ÿ    Підвищення доходів;

Ÿ    Покращення житлових умов;

Ÿ    Покращення стану здоров’я;

Ÿ    Кар’єрний ріст;

Ÿ    Краще взаємопорозуміння з людьми;

Ÿ    Зміна роботи чи професії;

Ÿ    Кохання, одруження;

Ÿ    Початок власного бізнесу;

Ÿ    Отримання освіти, навчання;

Ÿ    Важко сказати;

Ÿ    Народження дитини;

Ÿ    Нові знайомства, нові друзі;

Ÿ    Зміна місця проживання;

Ÿ    Інше;

Ÿ    Розлучення;

14. Що найбільше заважає досягненню Вами бажаного майбутнього?

Ÿ    Відповідальність за близьких людей 68.4

Ÿ    Стан здоров’я;

Ÿ    Нічого не заважає;

Ÿ    Брак грошей;

Ÿ    Особливості ситуації в країні;

Ÿ    Брак часу;

Ÿ    Невпевненість у власних силах;

Ÿ    Інше;

Ÿ    Недостатня допомога друзів;

Ÿ    Лінощі;

Ÿ    Брак взаємопорозуміння ;

Ÿ    Хронічна втома;

Ÿ    Важко сказати;

Ÿ    Упереджене ставлення оточуючих до Вас;

15. Позитивні зміни у яких сферах життя України найбільше могли б посприяти здійсненню бажаного Вами майбутнього?

Ÿ    Економіка;

Ÿ    Соціальний захист населення;

Ÿ    Політика;

Ÿ    Безпека, захист від злочинності;

Ÿ    Ставлення до України у світі;

Ÿ    Спорт та охорона здоров’я;

Ÿ    Комунальне господарство;

Ÿ    Важко сказати;

Ÿ    Наука та освіта;

Ÿ    Культура;

Ÿ    Свобода слова;

Ÿ    Судочинство;

Ÿ    Інше;

16. Які зміни в житті людства могли б посприяти здійсненню бажаного Вами майбутнього?

Ÿ    Покращення екологічної ситуації на Землі;

Ÿ    Зменшення голоду, бідності, хвороб;

Ÿ    Краще взаємопорозуміння між людьми;

Ÿ    Зменшення кількості війн, конфліктів;

Ÿ    Розвиток науки і техніки;

Ÿ    Важко сказати;

Ÿ    Жодне з переліченого;

17. Для Вас спілкування у більшій мірі - це...?

Ÿ    Задоволення, відпочинок;

Ÿ    Спосіб обміну інформацією;

Ÿ    Шлях до взаємо порозуміння;

Ÿ    Необхідність на роботі;

Ÿ    Прикра необхідність;

Ÿ    Важко сказати;

18. Як би ви почувались, якби Ви тривалий час були обмежені у можливості спілкуватись?

Ÿ    Відчуватиму себе жахливо, пережити буде важко;

Ÿ    Буде неприємно, але переживу;

Ÿ    Нічого особливого не відчуватиму і скоро звикну;

Ÿ    Зрадію, це на краще;

Ÿ    Важко сказати;

19. Скільки часу Ви би хотіли спілкуватись у майбутньому?

Ÿ    Менше, ніж зараз;

Ÿ    Стільки ж, як зараз;

Ÿ    Більше, ніж зараз;

Ÿ    Важко сказати;

20. Чи хотіли би Ви, щоб із більшою кількістю людей Вашого кола спілкування у Вас було взаєморозуміння?

Ÿ    Так;

Ÿ    Важко сказати;

Ÿ    Ні;


Результати дослідженняВисновок

Реалізація позитивного сценарію власного майбутнього населенням України.

• 45.6% населення України знають, що потрібно робити для досягнення бажаного ними майбутнього. Але досить багато мешканців України (34.6%) сказали, що думали про це, але так і не зрозуміли, що потрібно робити для досягнення мети.

• Переважна більшість населення вважає, що досягти бажаного ними майбутнього реально, хоча дехто вважає, що – ні, здебільшого через незадовільну ситуацію в країні.

• Більшість (60.4%) населення вважає, що робить усе, що може, для досягнення бажаного майбутнього. І ще частина (22.9%) стверджує, що робить достатньо, але можна було б робити й більше.

• Серед чинників, які найбільше посприяли б здійсненню бажаного майбутнього, найчастіше населенням України згадувалися чинники, пов’язані з матеріальним становищем людей та роботою: підвищення доходів 68.4%, покращення житлових умов – 32.1%. На другому місці – покращення стану здоров’я (31%). На третьому – кар’єра (13.7%).

• Проте, взаємопорозуміння є найбільш важливим чинником після чинників, пов’язаних з матеріальним становищем та здоров’ям (13.2% ).

• На особистому рівні життя людям часто заважає у досягненні бажаного майбутнього відповідальність за близьких людей (68.4%)

• На рівні держави населення України прагне позитивних змін у галузях, що відповідають за рівень життя населення - економіка, політика, соціальний захист.

• Часто відзначається роль взаємопорозуміння на державному рівні (між політиками та людьми, політиків між собою) для досягнення бажаного майбутнього всіх Українців.

• Мешканці України тісно пов’язують глобальні зміни в житті людства із здійсненням бажаного ними майбутнього.

Спілкування в житті населення України.

• Пояснюючи роль спілкування в житті людей, можемо стверджувати, що воно відіграє комплексну функцію: як задоволення, відпочинок; як спосіб обміну інформацією; як шлях до взаємопорозуміння; як робота. І жодна із цих складових не є явно домінуючею.

• На думку населення України, спілкування - це і є життя, або принаймні невід'ємна, важлива його частина. У разі втрати можливості спілкуватись більшість населення відчула би себе жахливо, або принаймні некомфортно.

• Цікаво, що жінки частіше, ніж чоловіки характеризують свій стан у разі неможливості спілкуватись тривалий час як цілком критичний.

• У середньому мешканці України витрачають 7.24 годин на добу на спілкування (у будь-якому вигляді: на роботі, з друзями, близькими чи іншими людьми).

• При цьому в майбутньому більшість населення України хотіла б, щоб кількість спілкування в їхньому житті залишилась незмінною, або збільшилась.

• Практично все населення України відзначає важливість взаємопорозуміння між людьми і вважає це важливою складовою спілкування та життя в цілому. Відповідно прагне щоб взаєморозуміння в їх житті було більше.


Список використаної літератури

1. Закон України «Про громадський транспорт» від 02.10.99, №2657 –XII.- К., 1999.

2. Постанова Верховної Ради України «Про відповідальність водіїв за порушення правил дорожнього руху» від 25.06.99, №3322 – XII. –К.,2000.

Програма соціологічного дослідження, спрямована на визначення свого майбутнього населенням України 1. Методологічна частина 1.1 Обгрунтування проблеми дослідження Населення України багато думає про власне майбутн

 

 

 

Внимание! Представленная Контрольная работа находится в открытом доступе в сети Интернет, и уже неоднократно сдавалась, возможно, даже в твоем учебном заведении.
Советуем не рисковать. Узнай, сколько стоит абсолютно уникальная Контрольная работа по твоей теме:

Новости образования и науки

Заказать уникальную работу

Похожие работы:

Профессионально-этические основы социальной работы
Процессы социальной мобильности
Психологическая и социальная поддержка безработных
Психологическая типология К. Юнга и ее реализация в практике делового общения
Психосоциальная работа и проблемы консультативного процесса
Развитие городов в ХХІ столетии
Развитие российской социологии
Развитие социологии
Ранние браки
Региональная модель социальной защиты на селе

Свои сданные студенческие работы

присылайте нам на e-mail

Client@Stud-Baza.ru