База знаний студента. Реферат, курсовая, контрольная, диплом на заказ

курсовые,контрольные,дипломы,рефераты

Складні випадки керування в ділових паперах — Иностранный язык

               Складні випадки керування у ділових паперах

 

 Керування /рос. управление/ - один із способів поєднання слів, при якому слово вимагає конкретної відмінкової форми іншо­го слова, тобто керує формою іншого слова. Наприклад, пошире­на в транспортному сервісі фраза "Оплачуйте за проїзд· не пра­вильна тому, що дієслово оплачувати вимагає після себе знахід­ного відмінка без прийменника /оплатити, оплачувати проїзд, по­слуги, рахунок/. Однокореневе дієслово платити вимагає після себе знахідного відмінка з прийменником за /платити за проїзд, за проживання/. Очевидно, у наведеному прикладі змішані два синонімічних словосполучення: 1) платити за що, 2) оплачувати що.

Отже, труднощі /складні випадки/ у правильному виборі відмінка виникають тоді, коли:

а) слова-синоніми керують різними відмінками: повідомити + дав. відм. /директору/; інформувати + род. відм. /директора/;

б) змішують форми українського і російського словосполучень:

укр. дякувати + дав. відм. /Вам/,

рос. благодарить + винит. падеж /Вас/.

В українській мові /як і в російській/ найпоширенішим є дієслівне керування. Складаючи ділові папери, особливу увагу варто звернути на такі словосполучення:

вживати                              заходів, ліків

завдавати, завдати      +     род. відм.      прикростей, шкоди

зазнавати, зазнати                      нападу, невдачі 

запобігати, запобігти + дав. відм./аваріям, злочинам/

опанувати + знах. відм. /професію, предмет/

оволодіти + оруд. відм. /професією, майном/


бачити                                 на власні очі

чути        + на + знах. відм.   на власні вуха

хворіти                                 на ангіну

слабувати                               на очі

  

заперечувати      + знах. відм. /участь, факти/

                           + дав. відм. /командиру, йому/

ігнорувати  + знах. відм. /пропозицію, погляді

 

додержувати /виконувати                                 тиші, порядку

щось точно/                                 + род. відм.

додержуватися /бути прихиль-                           законів, курсу

ником ідей, керуватися ними/

наголошувати  + на + дав. відм. /помилках, головному/,

читати                                   англійською мовою

говорити       + орудн.відм.      українською мовою

повідомляти                               телефоном

їхати                                           тролейбусом

Іменники, утворені від дієслів, теж можуть вимагати певних відмінків /іменне керування/:

опанування + род. відм. /дисципліни, курсу/

оволодіння + орудн. відм. /знаннями/

освоєння + род. відм. /спеціальності/

запобігання + дав. відм. /злочинним замахам/

попередження + род. відм. /незаконних дій/

Існують інші випадки іменного керування. Наприклад, іменник пам'ятник вимагає давального відмінка: пам'ятник Шевченкові /а не Шевченка/, Франкові, загиблим воїнам.

В українській мові є ряд прикметників, які теж керують формою іншого слова /прикметникове керування/:

хворий                                           на грип

багатий     + на + знах. відм.          на iдеї

високий                                           на зріст

характерний  + для + род. відм. /для ситуації/

притаманний + дав. відм. /автору/

властивий + дав. відм. /професії, йому/

свідомий + род. відм. /свого значення, ролі/

Конкретної форми слова вимагають також прийменники при­слівникового походження. Так, слова всупереч і завдяки вимагають давального відмінка: всупереч умовам, вимогам; завдяки кло­потанню, узгодженості.

3апамятайте! Не можна змішувати синонімічні сполучення відповідно ДО, згідно з, які часто використовують у  документах.

               Складні випадки керування у ділових паперах  Керування /рос. управление/ - один із способів поєднання слів, при якому слово вимагає конкретної відмінкової форми іншо­го слова, тобто керує формою іншого слова. Наприклад, пош

 

 

 

Внимание! Представленная Статья находится в открытом доступе в сети Интернет, и уже неоднократно сдавалась, возможно, даже в твоем учебном заведении.
Советуем не рисковать. Узнай, сколько стоит абсолютно уникальная Статья по твоей теме:

Новости образования и науки

Заказать уникальную работу

Похожие работы:

Фразеосемантическое поле "состояние человека", как фрагмент диалектной языковой картины мира
Щедрость широкой русской души
Динаміка сільського іменника (на матеріалі с. Мічуріне Тельманівського району Донецької області)
British slang
Ecology
Environmental problems
Euro-Atlantic integration and Ukrainian youth. Opinions and problems
Версия унификации и усовершенствования азерлийских национальных фамилий в Азербайджане
Грамматика индонезийского языка. А. Астапраджа
Співвідношення комунікативного і когнітивного у навчанні студентів-філологів практичної граматики англійської мови

Свои сданные студенческие работы

присылайте нам на e-mail

Client@Stud-Baza.ru