Ѕаза знаний студента. –еферат, курсова€, контрольна€, диплом на заказ

курсовые,контрольные,дипломы,рефераты

»нститут аудита в ”краине — Ѕухгалтерский учет и аудит

ћ≥н≥стерство осв≥ти ”крањни

¬олинський ƒержавний ”н≥верситет ≥мен≥ Ћес≥ ”крањнки

≈коном≥чний факультет

 афедра обл≥ку ≥ аудиту


 урсова робота з аудиту на тему:

 

≤нститут аудиту в ”крањн≥

 

 

 

 

 

 

†Ќауковий кер≥вник:

старший викладач

„улков јнатол≥й ќлекс≥йович

 

¬иконав:

студент 41 групи

јртишук јндр≥й ¬асильович

 

 

 

Ћуцьк 2000


«м≥ст

¬ступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

 

–озд≥л 1

—уть аудиту та† його види . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

 

–озд≥л 2

‘ункц≥њ та зм≥ст д≥€льност≥ јудиторськоњ палати ”крањни . 11

 

–озд≥л 3

 одекс профес≥йноњ етики аудитор≥в ”крањни . . . . . . . . . . . . . 22

–озд≥л 4

«наченн€ ≥ роль Ќац≥ональних стандарт≥в аудиту . . . . . . . . . 31

¬исновок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

 

—писок використаноњ л≥тератури

 

 


¬ступ

¬иникненн€ аудиту повТ€зано з розпод≥лом ≥нтерес≥в тих, хто безпосередньо займаЇтьс€ керуванн€м п≥дприЇмством (адм≥н≥страц≥€, менеджери), ≥ тих, хто вкладаЇ грош≥ в його д≥€льн≥сть (власники, акц≥онери, ≥нвестори). ќстанн≥ не могли ≥ не хот≥ли покладатис€ на ту ф≥нансову ≥нформац≥ю, €ку подавали кер≥вники ≥ п≥длегл≥ њм бухгалтери п≥дприЇмства. ƒосить част≥ банкрутства п≥дприЇмств, обман з боку адм≥н≥страц≥њ п≥дприЇмства значно п≥двищували ризик ф≥нансових вкладень. јкц≥онери хот≥ли бути впевнен≥ в тому, що њх не обдурюють, що зв≥тн≥сть, €ка подаЇтьс€ адм≥н≥страц≥Їю, повн≥стю в≥дбиваЇ реальний ф≥нансовий† стан п≥дприЇмства. ƒл€ перев≥рки правильност≥ ф≥нансовоњ ≥нформац≥њ ≥ п≥дтвердженн€ ф≥нансовоњ зв≥тност≥ запрошувались люди, €ким, на думку акц≥онер≥в, можна було дов≥р€ти. √оловною вимогою до аудитора, були його беззаперечна чесн≥сть ≥ незалежн≥сть.

≤сторичною батьк≥вщиною аудиту Ї јнгл≥€, де з 1844 року виходить сер≥€ закон≥в про компан≥њ, в≥дпов≥дно до €ких правл≥нн€ акц≥онерних компан≥й зобовТ€занн≥ запрошувати не р≥дше н≥ж один раз на р≥к спец≥альну людину дл€ перев≥рки бухгалтерських рахунк≥в ≥ зв≥ту перед акц≥онерами.

¬ –ос≥йськ≥й ≤мпер≥њ, до складу €коњ входили вс≥ тепер≥шн≥ крањни —Ќƒ, званн€ аудитора було введене царем ѕетром ≤. ѕосада аудитора вм≥щувала в себе де€к≥ обовТ€зки д≥ловода, секретар€ ≥ прокурора. јудитор≥в в –ос≥њ називали прис€жними бухгалтерами. ¬с≥ три спроби орган≥зац≥њ аудиту: в 1889 роц≥, 1912 та 1928, ви€вились марними.

¬ крањнах —Ќƒ, €к≥ виникли на терен≥ —–—–, аудиторська д≥€льн≥сть у сучасному вигл€д≥ зТ€вилась пор≥вн€но недавно, ≥ в звТ€зку з економ≥чними реформами отримуЇ все б≥льше розповсюдженн€. ѕершими аудиторськими орган≥зац≥€ми в колишн≥х республ≥ках —–—– стали представництва та доч≥рн≥ п≥дприЇмства акц≥онерного товариства "≤наудит", €ке було засновано восени 1987 року. —початку аудит проводивс€ на сп≥льних п≥дприЇмствах, повТ€заних з участю ≥ноземного кап≥талу, так €к заруб≥жн≥ партнери вимагали поданн€ њм† зв≥тност≥, €ка† п≥дтверджена незалежною аудиторською орган≥зац≥Їю. « виникненн€м нових форм п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥, по€вою акц≥онерних товариств, товариств з обмеженою в≥дпов≥дальн≥стю, комерц≥йних банк≥в та ≥нших п≥дприЇмств сфера застосуванн€ аудиту значно розширилась. јудиторськ≥ послуги в крањнах —Ќƒ пропонуЇ ≥ так звана ¬елика ш≥стка найб≥льших аудиторських ф≥рм св≥ту, до €коњ вход€ть: Deloitte & Touche, Ernst & Young, Artur Anderson, Price Waterhouse, Cooper & Lybrant, KPMG.  ожна з цих ф≥рм Ї великим м≥жнародним угрупуванн€м, ф≥рми-члени €кого працюють в багатьох крањнах св≥ту. ¬с≥ ц≥ ф≥рми за своЇю орган≥зац≥йною структурою €вл€ють собою партнерства (товариства) з необмеженою в≥дпов≥дальн≥стю.  ожна з груп, €ка входить до великоњ ш≥стки в ц≥лому пропонують весь спектр аудиторських ≥ консультац≥йних послуг, а окрем≥ ф≥рми, €к≥ вход€ть в дану групу можуть мати певну спец≥ал≥зац≥ю (податкове консультуванн€ ≥ аудит в певн≥й сфер≥ б≥знесу та ≥нше).

јудиторська д≥€льн≥сть в крањнах —Ќƒ Ч в ”крањн≥, –ос≥йськ≥й ‘едерац≥њ, Ѕ≥лорус≥,  азахстан≥, ¬≥рмен≥њ, ”збекистан≥, та ≥нших Ч розвиваЇтьс€ в м≥ру розвитку ринковоњ економ≥ки, ур≥зноман≥тненн€ форм власност≥ кап≥талу. јудиторська д≥€льн≥сть в цих крањнах регулюЇтьс€ спец≥альним законодавством та нормативно-правовими актами з аудиту. ѕозитивним в розвитку аудиту в крањнах —Ќƒ Ї те, що створено координац≥йний центр з јудиту за участю певних структур ќќЌ, јсоц≥ац≥њ аудитор≥в ≥ бухгалтер≥в —Ќƒ, асоц≥ац≥њ аудитор≥в та бухгалтер≥в крањн-учасник≥в.

–озд≥л 1
—уть аудиту та† його види

‘≥нансово-господарський контроль д≥€льност≥ п≥дпри≠Їмств при ринкових в≥дносинах ≥ р≥зних формах власност≥ спри€в виникненню аудиторського контролю. јудит Ц це перев≥рка публ≥чноњ бухгалтерськоњ зв≥тност≥, обл≥ку, первинних документ≥в та ≥ншоњ ≥нформац≥њ щодо ф≥нансово-господарськоњ д≥€льност≥ субТЇкт≥в господарюванн€ з метою визначенн€ достов≥рност≥ њх зв≥тност≥, обл≥ку, його повноти ≥ в≥дпов≥дност≥ чинному законодавству та встановленим нормативам. ÷ей незалежний контроль зд≥йснюють аудиторськ≥ ф≥рми за договорами з п≥дприЇмствами ≥ п≥дприЇмц€≠ми, а виконують його аудитори.

јудитором може бути громад€нин ”крањни, €кий маЇ квал≥ф≥кац≥йний сертиф≥кат на право зан€тт€ аудиторською д≥€льн≥стю на територ≥њ ”крањни. —ертиф≥кат, €к оф≥ц≥йний документ, засв≥дчуЇ право громад€нина ”крањни зд≥йснювати аудит п≥дприЇмств, господарських товариств, банк≥в та видаЇтьс€ јудиторською палатою ”крањни. ƒл€ зд≥йсненн€ аудиторськоњ д≥€льност≥ одноособово аудитор повинен на п≥дстав≥ чинного сертиф≥ката отримати л≥ценз≥ю. јудиторська ф≥рма - це орган≥зац≥€, €ка маЇ л≥ценз≥ю на право зд≥йсненн€ аудиторськоњ д≥€льност≥ на територ≥њ ”крањни ≥ займаЇтьс€ виключно наданн€м аудиторських послуг. јудиторськ≥й ф≥рм≥ дозвол€Їтьс€ зд≥йснювати аудиторську д≥€льн≥сть лише за умови, €кщо у н≥й працюЇ хоча б один аудитор.  ер≥вником аудиторськоњ ф≥рми може бути т≥льки аудитор.

јудиторськ≥ ф≥рми мають право займатис€ аудитом у форм≥ безпосередньо аудиту, а також супутн≥х аудиту послуг. ¬≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро аудиторську д≥€льн≥сть", аудиторськ≥ послуги можуть надаватись у форм≥ аудиторських перев≥рок (аудиту) та пов'€заних з ними експертиз, консультац≥й з питань бухгалтерського обл≥ку, зв≥тност≥, оподаткуванн€, анал≥зу ф≥нансово-господарськоњ д≥€льност≥ та ≥нших вид≥в економ≥ко-правового забезпеченн€ п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥ ф≥зичних та юридичних ос≥б.

ƒо основних роб≥т, €к≥ зд≥йснюють аудиторськ≥ ф≥рми в≥днос€тьс€:

1. обов'€зковий (проведенн€ вимагаЇтьс€ законодавством) ≥ добров≥льний (проводитьс€ за власною ≥н≥ц≥ативою) аудит - перев≥рка в≥дпов≥дност≥ ф≥нансовоњ зв≥тност≥ в ус≥х суттЇвих аспектах нормам, €к≥ регламентують пор€док п≥дготовки ≥ поданн€ ф≥нансових зв≥т≥в. ѕерел≥к питань такоњ перев≥рки може бути регламентований державними органами. ¬ ход≥ аудиту може проводитис€ суц≥льна або виб≥ркова перев≥рка ф≥нансово-господарськоњ ≥нформац≥њ. ѕри суц≥льн≥й перев≥рц≥ перев≥р€Їтьс€ в≥дображенн€ в обл≥ку ≥ зв≥тност≥ вс≥х господарських факт≥в. ¬ цьому випадку менша ймов≥рн≥сть не ви€вити помилки, але б≥льш≥ затрати часу ≥ варт≥сть. ѕри виб≥рков≥й перев≥рц≥ перев≥р€Їтьс€ в≥дображенн€ в обл≥ку ≥ зв≥тност≥ певним чином вибраноњ частини господарських факт≥в. ѕри цьому зростаЇ ймов≥рн≥сть не ви€вленн€ помилок, €ка, однак, не перевищуЇ допустимого р≥вн€, зменшуЇтьс€ тривал≥сть роботи ≥ њњ варт≥сть. –езультатами ц≥Їњ роботи Ї аудиторський висновок про ступ≥нь в≥дпов≥дност≥ ф≥нансовоњ зв≥тност≥, €кий може оприлюднюватис€, та зв≥т аудитора, €кий обгрунтовуЇ аудиторський висновок з вказ≥вками конкретних порушень ≥ в≥дхилень, але не може надаватис€ зовн≥шн≥м користувачам;

2. огл€дова перев≥рка - неглибока перев≥рка обл≥ку ≥ зв≥тност≥ на предмет ви€вленн€ в≥дхилень в≥д вимог законодавства. «авданн€м огл€довоњ перев≥рки ф≥нансовоњ зв≥тност≥ Ї наданн€ аудиторов≥ можливост≥ встановити негативн≥ факти, котр≥ дають змогу зробити висновок, що ≥нформац≥€, отримана з бухгалтерського обл≥ку, неправдиво подаЇтьс€ (зв≥ти неправильн≥ або некоректн≥). ѕри огл€дових перев≥рках обл≥к ≥ зв≥тн≥сть не досл≥джуютьс€ так детально, €к при аудит≥;

3. операц≥йн≥ (тематичн≥) перев≥рки бухгалтерського ≥ податкового обл≥ку - перев≥рка окремих сфер обл≥ковоњ д≥€льност≥ п≥дприЇмства. ѕ≥д час операц≥йноњ перев≥рки аудитор досл≥джуЇ окрем≥ питанн€, про €к≥ в≥н домовивс€ з кл≥Їнтом. «в≥т аудитора про виконанн€ операц≥йноњ перев≥рки Ї внутр≥шн≥м документом ≥ може становити комерц≥йну таЇмницю замовника. ѕрикладом операц≥йноњ перев≥рки може бути перев≥рка правильност≥ в≥дображенн€ в обл≥ку ≥ зв≥тност≥ нарахуванн€ ≥ виплати зароб≥тноњ плати на п≥дприЇмств≥-замовнику (з перев≥ркою правильност≥ розрахунку ≥ своЇчасност≥ сплати податк≥в з зароб≥тноњ плати, в≥дпов≥дних обов'€зкових збор≥в ≥ платеж≥в), правильност≥ нарахуванн€, сплати ≥ зв≥туванн€ з ѕƒ¬, в≥дпов≥дност≥ законодавству операц≥й з п≥дзв≥тними особами;

4. комп≥л€ц≥€ (трансформац≥€ бухгалтерського обл≥ку) - детал≥зац≥€ ≥ групуванн€ обл≥ковоњ ≥нформац≥њ з метою њњ в≥дображенн€ в зв≥тност≥ в≥дпов≥дно до стандарт≥в обл≥ку ≥ зв≥тност≥ ≥ншоњ крањни.  омп≥л€ц≥€ проводитьс€ шл€хом детал≥зац≥њ, перегрупуванн€ обл≥ковоњ ≥нформац≥њ, створенн€ трансформац≥йних таблиць, на основ≥ €ких складають зв≥ти за ≥ноземними стандартами. як правило, таку послугу замовл€ють п≥дприЇмства, що мають ≥ноземн≥ ≥нвестиц≥њ, ≥ноземних ≥нвестор≥в, ведуть м≥жнародну економ≥чну д≥€льн≥сть;

5. веденн€ обл≥ку п≥дприЇмства - реЇстрац≥€ господарських факт≥в в реЇстрах бухгалтерського ≥ податкового обл≥ку, розрахунок податк≥в, складанн€ ≥ поданн€ зв≥тност≥. јудиторська ф≥рма бере на себе обов'€зки обробки первинних документ≥в, розрахунку податк≥в, складанн€ зв≥тност≥. ѕ≥дприЇмству залишаютьс€ обов'€зки формуванн€ первинних документ≥в, взаЇмов≥дносини з банком. ѕер≥одично первинн≥ документи передаютьс€ аудиторськ≥й ф≥рм≥. ѕри пор≥вн€но малих обс€гах документооб≥гу така послуга може гарантувати €к≥сть веденн€ бухгалтерського обл≥ку ≥ економ≥ю кошт≥в. ƒл€ малих ≥ середн≥х п≥дприЇмств тривал≥сть виконанн€ роб≥т аудиторською ф≥рмою може становити за м≥с€ць (в середньому за результатами року) в≥д половини робочого дн€ до двох дн≥в з в≥дпов≥дною оплатою;

6. в≥дновленн€ обл≥ку - реЇстрац≥€ господарських операц≥й попередн≥х пер≥од≥в у реЇстрах бухгалтерського обл≥ку, складанн€ зв≥т≥в попередн≥х пер≥од≥в, розрахунок сум несплачених податк≥в. ¬≥дновленн€ обл≥ку необх≥дне, коли в попередн≥ пер≥оди обл≥к не в≥вс€ або в≥вс€ з порушенн€ми, виправленн€ €ких вимагаЇ повноњ переробки реЇстр≥в обл≥ку ≥ зв≥тност≥. ¬≥дновленн€ обл≥ку передбачаЇ в≥дновленн€ первинних документ≥в, €кщо це можливо, обробку первинних документ≥в, розрахунок належних до сплати податк≥в, складанн€ зв≥тност≥. Ќа в≥дм≥ну в≥д державних орган≥в, аудитори розраховують належн≥ до сплати суми податк≥в дл€ законного зменшенн€ податкових платеж≥в (у раз≥ ви€вленн€ недоплат - законного зменшенн€ штраф≥в ≥ санкц≥й), а не ст€гненн€ додаткових сум до бюджету ≥ позабюджетних фонд≥в;

7. виправленн€ помилок - виправленн€ знайдених помилок ≥ в≥дхилень в≥д вимог законодавства в обл≥ку ≥ зв≥тност≥ прац≥вниками аудиторськоњ ф≥рми. ¬иправленн€ помилок прац≥вниками аудиторськоњ ф≥рми може замовл€тис€ лише €к супутн€ послуга - дл€ того, щоб виправл€ти помилки, њх необх≥дно спочатку знайти;

8. автоматизац≥€ обл≥ку - досл≥дженн€ системи обл≥ку п≥дприЇмства, розробка рекомендац≥й щодо веденн€ обл≥ку з використанн€м обчислювальноњ техн≥ки (комп'ютер≥в) ≥ спец≥альних програм, допомога у впровадженн≥ цих рекомендац≥й. јвтоматизац≥€ обл≥ку замовл€Їтьс€ з метою прискоренн€ обробки документ≥в у процес≥ обл≥ку, прискоренн€ складанн€ зв≥тност≥, зменшенн€ ймов≥рност≥ виникненн€ помилок в процес≥ обл≥ку ≥ складанн€ зв≥тност≥. як правило, автоматизац≥€ веденн€ обл≥ку ≥ складанн€ зв≥тност≥ призводить до зростанн€ витрат на утриманн€ комп'ютерноњ техн≥ки, оновленн€ програмного забезпеченн€, на зароб≥тну плату прац≥вник≥в (необх≥дний вищий р≥вень квал≥ф≥кац≥њ бухгалтер≥в), що не компенсуЇтьс€ зменшенн€м витрат на оплату прац≥ зв≥льнених "надлишкових" бухгалтер≥в. “ут може йтис€ лише про оптим≥зац≥ю, вдосконаленн€ системи обл≥ку;

9. плануванн€ - розробка р≥зноман≥тних план≥в дл€: стратег≥чного розвитку п≥дприЇмства, отриманн€ кредит≥в, ≥нвестиц≥й, дос€гненн€ поточних ц≥лей п≥дприЇмства. јудиторська ф≥рма може розробл€ти б≥знес-плани, ≥нвестиц≥йн≥ та ≥нш≥ плани, що пов'€зан≥ з обл≥ком, зв≥тн≥стю, податковим ≥ ≥ншим господарським законодавством. Ќеобх≥дн≥сть в таких планах у п≥дприЇмств може виникнути при обгрунтуванн≥ використанн€ отриманих кредит≥в, ≥нвестиц≥й, в ≥нших випадках. ќкремо можна вид≥лити поширене за кордоном податкове плануванн€ - розробка плану сплати податк≥в переважно з метою законного зменшенн€ податкових платеж≥в;

10. анал≥з - проведенн€ р≥зноман≥тних вид≥в економ≥чного анал≥зу, розробка рекомендац≥й на њх основ≥. ѕослуги з анал≥зу надаютьс€ аудиторськими ф≥рмами дл€ поданн€ замовникам детал≥зованоњ ≥нформац≥њ про њх п≥дприЇмства, досл≥дженн€ причин виникненн€ на€вноњ ситуац≥њ, наданн€ рекомендац≥й щодо пол≥пшенн€ стану справ. ÷е може бути анал≥з системи обл≥ку п≥дприЇмства з метою наданн€ рекомендац≥њ щодо њњ вдосконаленн€, анал≥з ф≥нансового стану з метою його пол≥пшенн€, анал≥з результат≥в д≥€льност≥ з метою п≥двищенн€ прибутковост≥;

11. наданн€ консультац≥й - обгрунтован≥ в≥дпов≥д≥ на запитанн€ спец≥ал≥ст≥в п≥дприЇмства стосовно економ≥чноњ ≥ правовоњ д≥€льност≥ п≥дприЇмства.  онсультац≥њ в сфер≥ обл≥ку, права, економ≥ки надаютьс€ з метою допомогти вийти з проблемних ситуац≥й ≥ дос€гти найб≥льшоњ економ≥чноњ прибутковост≥ дл€ кл≥Їнта на законних п≥дставах. ‘актична необх≥дн≥сть в консультац≥€х виникаЇ при освоЇнн≥ нових сфер д≥€льност≥, зм≥н≥ в≥дпов≥дальних ос≥б, зм≥н≥ законодавства, виникненн≥ необх≥дност≥ законного зменшенн€ податкових платеж≥в, розв'€занн≥ сп≥рних питань з державними органами, ≥ншими суб'Їктами господарюванн€ [11].

јудит у сучасному розум≥нн≥ ≥снуЇ багато рок≥в. «ародивс€ в≥н тод≥, коли вперше виникло розмежуванн€ ≥нтерес≥в м≥ж особами, €к≥ безпосередньо займаютьс€ управл≥нн€м п≥дпри≠Їмством (менеджерами) ≥ вкладниками кошт≥в у його д≥€ль≠н≥сть (власниками). –азом з тим почали зароджуватис€ ак≠ц≥онерн≥ товариства, ≥ аудитор зайн€в центральне м≥сце гро≠мадського контролера зовн≥шньоњ зв≥тност≥ правл≥нн€ ком≠пан≥њ, обстоюючи ≥нтереси стор≥н (передус≥м акц≥онер≥в), за≥нтересованих у об'Їктивних бухгалтерських показниках.

јудит у крањнах ≥з розвиненою ринковою економ≥кою пройшов у своЇму розвитку певний еволюц≥йний шл€х. —початку аудит був лише знар€дд€м перев≥рки ≥ п≥дтверд≠женн€ достов≥рност≥ бухгалтерських документ≥в ≥ зв≥т≥в. ѕо≠т≥м в≥н стаЇ системно-ор≥Їнтованим на актив≥зац≥ю еконо≠м≥чноњ д≥€льност≥. ѕри цьому з метою запоб≥ганн€ помилкам основн≥ зусилл€ було спр€мовано на п≥двищенн€ ефектив≠ност≥ системи управл≥нн€ п≥дприЇмством ≥ передус≥м систе≠ми його внутр≥шнього контролю, що позитивно вплинуло на точн≥сть обл≥ку ≥ достов≥рн≥сть зв≥тних даних. “аким чином, системний п≥дх≥д зумовив нов≥ €кост≥ аудиту, його консуль≠тативну д≥€льн≥сть. «а умови системного п≥дходу зд≥йсню≠Їтьс€ формал≥зац≥€ аудиторських процедур, що даЇ змогу оптим≥зувати проведенн€ перев≥рок, починаючи з п≥дготов≠чоњ стад≥њ ≥ зак≥нчуючи складанн€м аудиторського висновку. “рет≥й етап розвитку аудиту Ч це його ор≥Їнтац≥€ на запоб≥≠ганн€ можливому ризику п≥д час проведенн€ перев≥рок або консультац≥й, уникненн€ ризику. ќсобливе значенн€ аудиторського ризи≠ку† по€снюЇтьс€ не лише можлив≥стю втрати репу≠тац≥њ аудитором або аудиторською ф≥рмою ≥ втрати кл≥Їнта, а й великими штрафами, коли через непор€дн≥сть ≥ непра≠вильний висновок аудитора замовнику-кл≥Їнту завдано ма≠тер≥ального збитку [13].

«а€вл€ючи про помилки та ≥нш≥ ви€влен≥ порушенн€, аудитор повинен додержуватись конф≥денц≥йност≥, оск≥льки њњ порушенн€ може завдати збитк≥в замовнику. јудитор може частину роботи не виконувати, €кщо в≥н дов≥р€Ї сис≠тем≥ внутр≥шнього контролю, що д≥Ї на п≥дприЇмств≥. “ак аудитор може використати дан≥ ≥нвентаризац≥й товар≠но-матер≥альних ц≥нностей, проведених рев≥зорами п≥д≠приЇмства-замовника, €кщо упевнений, що перев≥рки прове≠ден≥ правильно.  р≥м того, аудитор може ви€вити дов≥ру висновкам ≥нших аудитор≥в, €к≥ перев≥р€ли орган≥зац≥њ ≥ доч≥рн≥ ф≥л≥њ компан≥њ, при аудит≥ зведеного ф≥нансо≠вого зв≥ту материнського п≥дприЇмства.

¬ аудиторськ≥й практиц≥ вид≥лилис€ два основних напр€≠ми д≥€льност≥: приватний аудит ≥ аудит за законом. ѕ≥д приватним аудитом розум≥ють аудит, €кий зд≥йснюЇтьс€ за замовленн€м за≥нтересованоњ сторони, незалежно в≥д того, чи передбачена така перев≥рка законом. јудит за законом або обов'€зковий Ї необх≥дною м≥рою захисту ≥нтерес≥в заснов≠ник≥в (акц≥онер≥в, учасник≥в кап≥талу) ≥ держави в≥д навмисно≠го викривленн€ у зв≥тност≥ показник≥в п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥.  ожна компан≥€ з обмеженою в≥дпов≥дальн≥стю за законом зобов'€зана щороку запрошувати квал≥ф≥кованого аудитора дл€ перев≥рки своњх бухгалтерським рахунк≥в. ’арактер ≥ масштаби приватного аудиту залежать в основ≠ному в≥д за≥нтересованост≥ кл≥Їнта. ћасштаби аудиту за законом ч≥тко визначен≥ ≥ зм≥нювати њх н≥ директори, н≥ ак≠ц≥онери, н≥ нав≥ть сам≥ аудитори не мають права.

јудит Ї моральним стимулом дл€ чесноњ роботи служ≠бовц≥в ф≥рми. –озум≥нн€ того, що вс≥ записи ≥ зв≥ти будуть проанал≥зован≥ неза≥нтересованими особами, змушуЇ служ≠бовц≥в акуратно ≥ ч≥тко вести обл≥к ≥ складати зв≥тн≥сть про господарську д≥€льн≥сть п≥дприЇмства.

ѕровад€ть аудит здеб≥льшого п≥сл€ завершенн€ зв≥тного пер≥оду ≥ в≥дображенн€ д≥€льност≥ п≥дприЇмства у бухгалтерсь≠кому обл≥ку ≥ зв≥тност≥. Ќа практиц≥ таке ч≥тке розмежуван≠н€ аудиторськоњ ≥ бухгалтерськоњ роботи не завжди можли≠ве особливо при приватному аудит≥ в невеликих компан≥€х. ћал≥ ф≥рми часто не завантажують себе веденн€м бухгал≠терських книг ≥ складанн€м зв≥т≥в, а покладають це на ауди≠тор≥в. —л≥д зазначити, що в таких ситуац≥€х п≥дготовка або складанн€ бухгалтерських зв≥т≥в не Ї складовою аудиту. —кор≥ше навпаки, дл€ об'Їктивноњ перев≥рки цьому аудито≠ру не сл≥д виконувати контрольн≥ функц≥њ.

«м≥ст аудиторського контролю €к одн≥Їњ з форм ф≥нансо≠во-господарського контролю складаЇтьс€ з експертноњ оц≥нки ф≥нансово-господарськоњ д≥€льност≥ п≥дприЇмства за дани≠ми бухгалтерського обл≥ку, балансу ≥ зв≥тност≥, а також ауди≠торських послуг з питань обл≥ку, зв≥тност≥, внутр≥шнього аудиту.

ѕоширена думка про те, що аудит необх≥дний лише дл€ великих п≥дприЇмств ≥з складною структурою або компан≥й, в €ких акц≥онери потребують захисту своњх ≥нтерес≥в. ѕроте дуже часто проведенн€ аудиторськоњ перев≥рки маЇ перева≠ги нав≥ть у тих випадках, коли з погл€ду закону вона не обов'€зкова.

¬≥домо, що власник неохоче сприймаЇ контроль його ф≥нансово-господарськоњ д≥€льност≥, але в проведенн≥ ауди≠ту в≥н за≥нтересований, оск≥льки це забезпечуЇ можливост≥ дл€ правильного розпод≥лу прибутк≥в м≥ж державою ≥ п≥д≠приЇмством у форм≥ податк≥в, що п≥дл€гають сплат≥ у бюд≠жет; обгрунтований розпод≥л прибутку за акц≥€ми ≥ позиками у вигл€д≥ див≥денд≥в та ≥нших форм м≥ж членами колективу п≥дприЇмства, ≥нвесторами тощо; залученн€ ка≠п≥талу нового партнера у д≥€льн≥сть п≥дприЇмства ≥ забез≠печенн€ його частки прибутку; зм≥ни умов партнерства та в≥дображенн€ њх у бухгалтерському обл≥ку (варт≥сть основ≠них засоб≥в, переоц≥нка њх). “ака переоц≥нка пр€мо впливаЇ на частку власност≥ кожного з партнер≥в, тому њм доц≥льно провести аудиторську перев≥рку бухгалтерських рахунк≥в п≥сл€ цих зм≥н.  р≥м того, одержанн€ кредит≥в банк≥в в умо≠вах ринкових в≥дносин грунтуЇтьс€ на висновках аудитора, €кий перев≥рив бухгалтерськ≥ рахунки п≥дприЇмства. јудиторськоњ перев≥рки потребуЇ ≥ вир≥шенн€ спор≥в, €к≥ розгл€≠даютьс€ в арб≥тражних ≥ народних судах, м≥ж п≥дприЇмства≠ми, банками, податковими органами та ≥ншими суб'Їктами права.

–инков≥ в≥дносини, конкуренц≥€ в господарюванн≥ у високорозвинених крањнах зумовили виникненн€ внутр≥шнього аудиту. ѕ≥сл€ дос€гненн€ високого р≥вн€ €кост≥ товар≥в ≥ послуг у компан≥€х в≥дбуваЇть≠с€ пост≥йна боротьба не лише за просуванн€ њх до споживача, а й за подальше нарощуванн€ товарноњ маси дл€ задоволенн€ попиту покупц≥в. ” конкурентн≥й боротьб≥ важливим засо≠бом Ї внутр≥шн≥й аудит, €кий допомагаЇ утриматис€ на ринку. Ќа п≥дприЇмствах створюютьс€ в≥дд≥ли, що в≥дпов≥дають за формуванн€, координац≥ю ≥ виконанн€ план≥в внутр≥шнього аудиту. …ого зд≥йснюють сп≥вроб≥тники спец≥ального в≥дд≥≠лу ≥ сум≥жних з ним служб б≥знесу та маркетингу.

¬нутр≥шн≥й аудит вир≥шуЇ дл€ кл≥Їнта так≥ завданн€:

1. вивчаЇ систему контролю за активами;

2. перев≥р€Ї в≥дпов≥д≠н≥сть д≥ючого контролю пол≥тиц≥ компан≥њ;

3. анал≥зуЇ ситуац≥њ ризику ≥ запоб≥ганн€ в≥д банкрутства;

4. використовуЇ ноу-хау дл€ зб≥льшенн€ прибутку ≥ ефективност≥ новоњ технолог≥њ та вживаЇ ≥нших заход≥в, що спри€ють розвитку компан≥њ у ф≥нансовому б≥знес≥.

¬нутр≥шн≥й аудит зд≥йснюЇтьс€ на попередн≥й стад≥њ виконанн€ комерц≥йноњ, технолог≥чноњ або ф≥нансовоњ угоди, у процес≥ њњ проходженн€ ≥ п≥сл€ завер≠шенн€, даЇ експертну науково обгрунтовану оц≥нку господарським операц≥€м ≥ процесам, але в≥н не п≥дм≥н€Ї внут≠р≥шньогосподарського контролю.

” своњй д≥€льност≥ аудиторська орган≥зац≥€ (ф≥рма) керуЇтьс€ законодавством ≥ власними госпрозрахунковими в≥дносинами. ¬ умовах кон≠куренц≥њ в аудиторському б≥знес≥ це економ≥чно спри€Ї €к≥с≠ному проведенню контрольних перев≥рок. ” свою чергу, п≥д≠приЇмство маЇ можлив≥сть вибору квал≥ф≥кованого незалеж≠ного в≥д будь-€кого в≥домства контролера-рев≥зора (аудитора), а держава Ч забезпечити контроль за достов≥рн≥стю ф≥нан≠совоњ зв≥тност≥ ≥ €к насл≥док Ч правильн≥стю оподаткуванн€, не витрачаючи на це кошт≥в державного бюджету.

јудиторська форма контролю передус≥м поширюЇтьс€ на м≥жгалузев≥ концерни, асоц≥ац≥њ, об'Їднанн€, акц≥онерн≥, орендн≥, сп≥льн≥, а також ≥нш≥ п≥дприЇмства, €к≥ не вход€ть до п≥дпор€дкуванн€ м≥н≥стерств ≥ в≥домств, комерц≥йн≥ банки, кооперативи ≥ громадськ≥ орган≥зац≥њ.

јудиторський контроль (аудит) залежно в≥д завдань замовника виконуЇ функц≥њ запоб≥жного, перманентного (опе≠ративного), ретроспективного (п≥сл€операц≥йного) ≥ страте≠г≥чного вид≥в ф≥нансово-господарського контролю. јудит маЇ Їдиний предмет ≥ метод з ≥ншими видами контролю, тому використовуЇ т≥ сам≥ джерела ≥нформац≥њ, методичн≥ прийо≠ми ≥ контрольно-рев≥з≥йн≥ процедури, €к≥ застосовуютьс€ у контрольно-рев≥з≥йному процес≥. ѕри цьому висновки ауди≠ту на поставлен≥ запитанн€ обірунтовуютьс€ вс≥ма видами доказ≥в, €к≥ мають п≥дтвердженн€ достов≥рними документаль≠ними даними бухгалтерського обл≥ку. –азом з тим аудит в≥др≥зн€Їтьс€ в≥д ≥нших форм ф≥нансово-господарського конт≠ролю передус≥м орган≥зац≥йними принципами ≥ класиф≥ка≠ц≥йними ознаками.

«а орган≥зац≥йними ознаками аудит под≥л€ють на:

1. регламентований Ч проведенн€ його регламентуЇтьс€ законодавством ≥ нормативними актами, де визначено катего≠р≥њ п≥дприЇмц≥в, €к≥ п≥дл€гають обов'€зковому аудиту. ќбов'€зковий аудит необх≥дний:

а) в≥дкритим акц≥онерним товариствам, п≥дприЇмствам-ем≥тентам обл≥гац≥й, банкам, ≥нвестиц≥йним фондам, ≥нвестиц≥йним компан≥€м, ≥ншим небанк≥вським ф≥нансовим установам, €к≥ залучають кошти громад€н або зд≥йснюють торг≥влю ц≥нними паперами (окр≥м операц≥й з випуску власних корпоративних прав), б≥ржам, страховим компан≥€м, кредитним сп≥лкам, недержавним пенс≥йним фондам дл€ п≥дтвердженн€ достов≥рност≥ та повноти р≥чного балансу ≥ зв≥тност≥;

б) суб'Їктам господарюванн€, що л≥кв≥дуютьс€ (з р≥чним господарським оборотом не менше 250 неоподатковуваних м≥н≥мум≥в) дл€ п≥дтвердженн€ достов≥рност≥ та повноти л≥кв≥дац≥йного балансу;

в) засновникам (кр≥м ф≥зичних ос≥б) в≥дкритих акц≥онерних товариств при њх створенн≥ дл€ перев≥рки ф≥нансового стану щодо спроможност≥ зд≥йснити в≥дпов≥дн≥ внески до статутного фонду;

г) комерц≥йним банкам дл€ п≥дтвердженн€ достов≥рност≥ поданих до Ќац≥онального банку ”крањни балансових даних юридичних ос≥б-акцiонерiв (учасник≥в), на на€вн≥сть у них власних кошт≥в у грошов≥й форм≥ дл€ зд≥йсненн€ внеск≥в до статутних фонд≥в банк≥в в обс€гах, передбачених установчими документами;

д) при створенн≥ i реЇстрац≥њ комерц≥йних банк≥в дл€ п≥дтвердженн€ ф≥нансового стану юридичних ос≥б - засновник≥в, €к≥ мають частку в загальному оголошеному статутному фонд≥ не менше 5 (п'€ти) в≥дсотк≥в;

2. догов≥рний Ч об'Їкт аудиту, обс€г роб≥т та пер≥од ≥ строки њх виконанн€ обумовлюютьс€ угодою м≥ж суб'Їктами п≥д≠приЇмницькоњ д≥€льност≥ ≥ аудиторською орган≥зац≥Їю. ƒогов≥рний аудит проводитьс€ з власноњ ≥н≥ц≥ативи замовника. ѕраво бути замовниками на проведенн€ аудиту та виконанн€ ≥нших аудиторських послуг, визначати обс€ги та напр€ми аудиторських перев≥рок в межах повноважень, наданих законодавством, установчими документами або окремими договорами, мають користувач≥ бухгалтерськоњ зв≥тност≥.  ористувачами бухгалтерськоњ зв≥тност≥ можуть бути юридичн≥ та ф≥зичн≥ особи, зац≥кавлен≥ в насл≥дках господарськоњ д≥€льност≥ суб'Їкт≥в, в тому числ≥ власники, засновники господарюючого суб'Їкта, кредитори, ≥нвестори та ≥нш≥ особи, €к≥ в≥дпов≥дно до чинного законодавства мають право на отриманн€ ≥нформац≥њ, що м≥ститьс€ в бухгалтерськ≥й зв≥тност≥;

3. внутр≥шн≥й (в≥домчий) Ч провадитьс€ власником залежно в≥д потреб управл≥нн€ маркетингом, визначенн€ платоспро≠можност≥ та запоб≥ганн€ банкрутству. «апроваджуЇтьс€ в≥н €к на п≥дприЇмствах, так ≥ в сере≠дин≥ компан≥й, концерн≥в;

††††††††††† 4. державний Ч аудиторськ≥ п≥дрозд≥ли державних подат≠кових адм≥н≥страц≥й, €к≥ безпосередньо у платник≥в податк≥в юридичних ≥ ф≥зичних ос≥б перев≥р€ють стан обл≥ку госпо≠дарських операц≥й та в≥дображенн€ њх у ф≥нансов≥й зв≥тност≥, повноту ≥ своЇчасн≥сть нарахуванн€ та сплати податк≥в до державного ≥ мун≥ципального бюджет≥в, ф≥нансових фонд≥в.†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† †††††††††††

«а участю в процес≥ проведенн€ аудиту р≥зних фах≥вц≥в ≥ аудиторських орган≥за≠ц≥й, аудит под≥л€ють на:

1. однопредметний Ч досл≥джуютьс€ питанн€ одного виду аудиту (платоспроможност≥, ем≥с≥њ ц≥нних па≠пер≥в);

2. багатопредметний Ч комплексний аудит стратег≥њ управ≠л≥нн€ маркетингом, виконанн€ народногосподарських про≠грам, тому в ньому беруть участь фах≥вц≥ р≥зних спец≥альнос≠тей, а також р≥зних аудиторських орган≥зац≥й.  омплексний аудит може зд≥йснюватис€ локально, коли кожний аудитор досл≥джуЇ питанн€, що стосуютьс€ його компетенц≥њ. —воњ висновки вони передають замовнику дл€ уза≠гальненн€ ≥ комплексноњ оц≥нки залежно в≥д його потреб;

3. ком≥с≥йний аудит провадитьс€ к≥лькома фах≥вц€ми р≥з≠них спец≥альностей, але одн≥Їњ аудиторськоњ орган≥зац≥њ, тому узагальненн€ робл€ть в одному висновку, €кий п≥дписують ус≥ аудитори, що брали у ньому участь. ÷ей аудит зд≥йсню≠Їтьс€ аудиторськими ф≥рмами, тому одного з аудитор≥в признача≠ють кер≥вником. …ого обов'€зком Ї син≠тезуванн€ результат≥в досл≥дженн€ р≥зних аудитор≥в, що брали участь у ком≥с≥йному аудит≥.  ер≥вник аудиторськоњ групи повинен мати найб≥льш≥ п≥знанн€ в галуз≥ методолог≥њ ф≥нансово-господарського контролю, методики економ≥чних досл≥джень, ум≥ти синтезувати висновки ≥нших аудитор≥в (економ≥ст≥в, соц≥олог≥в, технолог≥в), €к≥ стосуютьс€ одн≥Їњ програми досл≥дженн€.

«а зм≥стом ≥ функц≥€ми в управл≥нн≥ ф≥нансово-госпо≠дарською д≥€льн≥стю аудит под≥л€ють на:

1. запоб≥жний Ч це аудит, €кий маЇ запоб≥гати р≥зного роду конфл≥ктним ситуац≥€м у ф≥нансово-господарськ≥й д≥€льност≥ до виникненн€ њх, тобто на стад≥њ п≥дготовки технолог≥њ ви≠робництва, до проведенн€ маркетингових операц≥й тощо. ѕровадитьс€ в≥н здеб≥льшого внутр≥шн≥м аудитом, €кий д≥Ї у структур≥ п≥дприЇмства €к спец≥альний п≥дрозд≥л або цими функц≥€ми над≥лено контрольно-рев≥з≥йний п≥дрозд≥л;

2. перманентний Ч це аудит, €кий проводитьс€ безперервно у процес≥ ф≥нансово-господарськоњ д≥€льност≥ п≥дприЇмства. ћетою його Ї забезпеченн€ менеджер≥в ≥нформац≥Їю про в≥дхиленн€ виробничих процес≥в в≥д заданих параметр≥в, ф≥нансову стаб≥льн≥сть у маркетингов≥й д≥€льност≥, конкурен≠тоспроможн≥сть виготовлюваноњ продукц≥њ, роб≥т та послуг на внутр≥шньому ≥ заруб≥жному ринках. ѕерманентний аудит зд≥йснюЇтьс€ внутр≥шн≥м аудиторським п≥дрозд≥лом п≥д≠приЇмства або зовн≥шн≥м аудитором на догов≥рних засадах;

3. ретроспективний Ч це аудит, €кий зд≥йснюЇтьс€ п≥сл€ виконанн€ господарських операц≥й здеб≥льшого за минулий р≥к. ѕроводитьс€ в≥н зовн≥шн≥ми аудиторськими орган≥за≠ц≥€ми. «овн≥шн≥й аудит виконують аудиторськ≥ ф≥рми за дого≠ворами ≥з замовниками, п≥дприЇмствами ≥ п≥дприЇмц€ми. ¬≥дпов≥дно до цих договор≥в замовник надсилаЇ аудиторсь≠к≥й ф≥рм≥ замовленн€, в €кому визначаЇ конкретн≥ питанн€ дл€ вир≥шенн€ њх аудитором. ѕитанн€ ц≥ стосуютьс€ перев≥рки стану ф≥нансово-господарськоњ д≥€льност≥ за даними бухгал≠терського обл≥ку, балансу ≥ зв≥тност≥. ѕри цьому аудитор виз≠начаЇ в≥дпов≥дн≥сть такоњ д≥€льност≥ законодавству, а також достов≥рн≥сть њњ в≥дображенн€ в систем≥ бухгалтерського обл≥ку ≥ зв≥тност≥. Ќа догов≥рних засадах аудиторська ф≥рма надаЇ п≥дприЇмству-замовнику р≥зн≥ аудиторськ≥ послуги щодо удосконаленн€ бухгалтерського обл≥ку ≥ контролю ф≥≠нансово-господарськоњ д≥€льност≥, консультац≥њ ≥ рекомендац≥њ з питань б≥знесу.

ќтже, вс≥ види аудиту взаЇмопов'€зан≥ в Їдин≥й систем≥ ф≥нансово-господарського контролю, спр€мован≥ на вдоскона≠ленн€ п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥ незалежно в≥д форм влас≠ност≥ ≥ господарюванн€ в умовах ринкових в≥дносин.


–озд≥л 2
‘ункц≥њ та зм≥ст д≥€льност≥ јудиторськоњ палати ”крањни

јудит в≥дноситьс€ до ≥нтелектуальноњ д≥€льност≥, €ка передбачаЇ досл≥дженн€ ф≥нансово-господарськоњ д≥€льност≥ з метою пол≥пшенн€ њњ та п≥двищенн€ прибутковост≥ в≥дпов≥дно до замовлень, виданих за угодами м≥ж аудиторськими орган≥зац≥€ми та субТЇктами п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥.

ќрган≥зац≥ю аудиту в ”крањн≥ зд≥йснюЇ јудиторська плата ”крањни, €ка Ї† незалежн≥м самост≥йним органом, мета €кого спри€ти розвитку, вдосконаленню та ун≥ф≥кац≥њ аудиторськоњ справи. јудиторська палата покликана створити систему незалежного ф≥нансово-господарського контролю у форм≥ аудиту, €кий би давав обТЇктивну оц≥нку ф≥нансового стану п≥дприЇмств ≥ п≥дприЇмц≥в, спри€в рац≥ональному господарюванню та своЇчасно запоб≥гав банкрутству, забезпечував достов≥рний контроль за доходами ≥ видатками власник≥в та одночасно обер≥гав ≥нтереси держави. —вою д≥€льн≥сть јудиторська палата зд≥йснюЇ на п≥дстав≥ «акону ”крањни "ѕро аудиторську д≥€льн≥сть" та —татуту. јѕ” функц≥онуЇ на засадах самовр€дуванн€ ≥ розташована у м≥ст≥  ињв.† јудиторська палата ”крањни Ї юридичною особою, €ка маЇ свою печатку, емблему та ≥ншу атрибутику, а також рахунки в банку [7].

ƒ≥€льн≥сть јудиторськоњ палати грунтуЇтьс€ на принципах демократ≥њ ≥ самоуправл≥нн€, колег≥альност≥ ≥ гласност≥ за умови одночасного збереженн€ комерц≥йноњ таЇмниц≥, виборност≥ орган≥в управл≥нн€, власноњ ≥н≥ц≥ативи та персональноњ в≥дпов≥дальност≥ аудитор≥в.

ƒо повноважень јудиторськоњ палати ”крањни належать:

1. сертиф≥кац≥€ ≥ л≥цензуванн€ суб'Їкт≥в, що мають нам≥р займатис€ аудиторською д≥€льн≥стю;

2. затвердженн€ норм ≥ стандарт≥в аудиту, програм п≥дготовки аудитор≥в;

3. веденн€ реЇстру аудиторських ф≥рм та аудитор≥в, €к≥ одноособово надають аудиторськ≥ послуги, ≥ оприлюдненн€ його даних;

4. створенн€ на територ≥њ ”крањн≥ рег≥ональних в≥дд≥лень, визначенн€ њх повноважень ≥ контроль за њх д≥€льн≥стю;

5. встановленн€ розм≥ру плати за проведенн€ сертиф≥кац≥њ ос≥б, €к≥ претендують на отриманн€ сертиф≥кату;

6. розгл€д скарг на д≥€льн≥сть окремих аудитор≥в та аудиторських ф≥рм з питань њњ компетенц≥њ;

7. застосуванн€ до аудитор≥в ст€гнень за неналежне виконанн€ своњх профес≥йних обов'€зк≥в у вигл€д≥ попередженн€, зупиненн€ д≥њ сертиф≥кату та л≥ценз≥њ на строк до одного року або њх повне анулюванн€ ;

8. спри€нн€ виданню нормативних, методичних та ≥нших матер≥ал≥в з питань аудиторськоњ д≥€льност≥;

9. п≥дготовка пропозиц≥й з питань розвитку аудиту в ”крањн≥ та винесенн€ њх на розгл€д в≥дпов≥дних ≥нстанц≥й;

10. брати участь в робот≥ м≥жнародних орган≥зац≥й з питань аудиту;

11. визначенн€ пор€дку оформленн€ оф≥ц≥йних документ≥в за насл≥дками наданн€ аудиторських послуг.

ƒл€ виконанн€ своњх повноважень јѕ” може створювати тимчасов≥ ком≥с≥њ та робоч≥ групи з питань, в≥днесених до њњ компетенц≥њ.

јудиторська палата ”крањни формуЇтьс€ шл€хом делегуванн€ до њњ складу п'€ти представник≥в в≥д профес≥йноњ громадськоњ орган≥зац≥њ аудитор≥в ”крањни, по одному представников≥ в≥д ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в ”крањни, √оловноњ державноњ податковоњ ≥нспекц≥њ ”крањни, Ќац≥онального банку ”крањни, ћ≥н≥стерства статистики ”крањни, ћ≥н≥стерства юстиц≥њ ”крањни та окремих фах≥вц≥в в≥д навчальних, наукових та ≥нших орган≥зац≥й. ‘ах≥вц≥ в≥д навчальних, наукових та ≥нших орган≥зац≥й делегуютьс€ за њх згодою профес≥йною громадською орган≥зац≥Їю аудитор≥в ”крањни в к≥лькост≥ п'€ти представник≥в ≥ по одному представнику за пропозиц≥Їю ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в ”крањни, √оловноњ державноњ податковоњ ≥нспекц≥њ ”крањни, Ќац≥онального банку ”крањни, ћ≥н≥стерства статистики ”крањн≥: та ћ≥н≥стерства юстиц≥њ ”крањни. «агальна к≥льк≥сть член≥в јѕ” становить двадц€ть ос≥б. „лени јудиторськоњ палати набувають своњх повноважень з дн€ делегуванн€ до јѕ”. ѕовноваженн€ кожного члена не можуть передаватис€ ≥ншим особам, а њх терм≥н не повинен перевищувати п'€ти рок≥в.

† ожен член јѕ” маЇ право:

1. приймати участь в обговоренн≥ питань, що розгл€даютьс€ на зас≥данн€х;

2. вносити пропозиц≥њ та проекти р≥шень дл€ розгл€ду на зас≥данн€х;

3. одержувати в≥д —екретар≥ату ≥нформац≥ю про д≥€льн≥сть јѕ”;

4. користуватис€ матер≥ально-техн≥чною базою јѕ” дл€ виконанн€ своњх функц≥ональних обов'€зк≥в.

–азом з тим кожен член јѕ” маЇ додержуватис€ «акону ”крањни "ѕро аудиторську д≥€льн≥сть", ≥нших закон≥в ”крањни, положень —татуту јѕ” та њњ р≥шень, а також бути присутн≥м на зас≥данн€х јѕ”, адже пропуск б≥льше трьох зас≥дань п≥др€д без поважних причин розгл€даЇтьс€ €к п≥дстава дл€ клопотанн€ про дострокове припиненн€ його повноважень.

„лени јѕ” виконують своњ обовТ€зки на громадських засадах, а витрати на службов≥ в≥др€дженн€ покриваютьс€ за рахунок кошт≥в јѕ”.

ѕерсональний склад јудиторськоњ плати ”крањни та кожного рег≥онального в≥дд≥ленн€ зг≥дно ѕоложенн€ про ротац≥ю член≥в јудиторськоњ палати ”крањни п≥дл€гаЇ щор≥чн≥й ротац≥њ в к≥лькост≥ не менше трьох член≥в палати та двох член≥в кожного рег≥онального в≥дд≥ленн€.

ѕри проведенн≥ ротац≥њ в першу чергу† враховують:

1.   добров≥льне вибутт€ члена јудиторськоњ плати ”крањни та кожного рег≥онального в≥дд≥ленн€ на п≥дстав≥ особистих за€в;

2.   зв≥льненн€ член≥в јудиторськоњ плати ”крањни або њњ рег≥онального в≥дд≥ленн€ ≥з орган≥зац≥њ, €ка його делегувала;

3.   в≥дкликанн€ члена јудиторськоњ плати ”крањни та кожного рег≥онального в≥дд≥ленн€ та ≥н≥ц≥ативою органу, €кий його делегував;

4.   в≥дсутн≥сть п≥др€д б≥льше н≥ж на трьох зас≥данн€х палати або в≥дд≥лень без поважних причин;

5.   невиконанн€ обов'€зк≥в передбачених статутом члена јудиторськоњ плати ”крањни.

–отац≥€ член≥в јудиторськоњ плати ”крањни та кожного рег≥онального в≥дд≥ленн€ по зазначених обставинах проводитьс€ на зас≥данн€х јудиторськоњ плати ”крањни та рег≥ональних в≥дд≥лень за поданн€м њх секретар≥в ≥ п≥дл€гаЇ затвердженню јудиторською платою ”крањни. якщо внасл≥док ротац≥њ по зазначеним обставинам з јудиторськоњ плати ”крањни вибуваЇ менше трьох њњ член≥в, а з рег≥онального в≥дд≥ленн€ Ц менше двох член≥в, то зг≥дно «акону ”крањни "ѕро аудиторську д≥€льн≥сть" додаткова ротац≥€ проводитьс€ на п≥дстав≥ визначенн€ особистого рейтингу кожного члена јудиторськоњ плати ”крањни та њњ рег≥ональних в≥дд≥лень шл€хом таЇмного анкетуванн€ аудитор≥в ”крањни [5].

Ѕезпосередньо анкетуванн€ орган≥зуЇ ≥ проводить ком≥с≥€ по проведенн€ анкетуванн€, персональний склад €коњ затверджуЇтьс€ јудиторською платою ”крањни в к≥лькост≥ п'€ти член≥в јудиторськоњ плати ”крањни та по одному члену в≥д рег≥ональних в≥дд≥лень јудиторськоњ плати ”крањни. јнкетуванн€ проводитьс€ раз на р≥к в строк, встановлений јудиторською платою ”крањни. ѕов≥домленн€ аудитор≥в ”крањни про анкетуванн€ член≥в јудиторськоњ плати ”крањни зд≥йснюЇтьс€  ом≥с≥Їю шл€хом публ≥кац≥њ про це в засобах масовоњ ≥нформац≥њ. јнкетуванн€ повинно розпочатис€ не ран≥ше тижн€ п≥сл€ пов≥домленн€ про нього ≥ зак≥нчитись прот€гом трьох тижн≥в в≥д його початку.

јнкети виготовл€ютьс€ та розповсюджуютьс€ €к бланки сувороњ зв≥тност≥. ¬иготовл€ютьс€ два типа анкет: сер≥њ "ј" Ц дл€ анкетуванн€ член≥в јудиторськоњ плати ”крањни ≥ сер≥њ "Ѕ" Ц дл€ анкетуванн€ член≥в рег≥ональних в≥дд≥лень јудиторськоњ плати ”крањни.  ожна анкета м≥стить св≥й номер та перел≥к пр≥звищ член≥в јудиторськоњ плати ”крањни та кожного рег≥онального в≥дд≥ленн€. ѕ≥сл€ виготовленн€ анкет вони розповсюджуютьс€  ом≥с≥Їю серед аудитор≥в ”крањни.

ѕ≥дставою дл€ видач≥ анкети Ї пред'€вленн€ паспорту та сертиф≥кату аудитора. ѕри видач≥ анкет ведетьс€ по≥менний обл≥к аудитор≥в ”крањни, що отримали бланки анкет.  ожний аудитор вит€гуЇ ≥з загальних двох стопок анкет по одн≥й анкет≥ власноручно, не вказуючи при цьому номер≥в отриманих анкет. ƒо початку анкетуванн€  ом≥с≥€ забезпечуЇ виготовленн€ та розповсюдженн€ урн дл€ таЇмного анкетуванн€.  ожна урна повинна бути опечатана ≥ п≥дписана головою ≥ секретарем  ом≥с≥њ.

«дача  ом≥с≥њ заповнених аудиторами анкет провадитьс€ в јудиторськ≥й плат≥ ”крањни та в кожному рег≥ональному в≥дд≥ленн≥ шл€хом вкладенн€ анкет в урну. ”рни п≥сл€ зак≥нченн€ терм≥ну анкетуванн€ в≥дкриваютьс€ в присутност≥ не менш €к 70% член≥в  ом≥с≥њ.

ѕри анкетуванн≥ аудитор викреслюЇ ≥з списку пр≥звища тих член≥в јудиторськоњ плати ”крањни та рег≥ональних в≥дд≥лень,† д≥€льн≥сть €ких вважаЇ доц≥льним припинити. јнкетуванн€ вважаЇтьс€ таким, що в≥дбулос€, €кщо в анкетуванн≥ прийн€ли участь не менше 75% аудитор≥в, що мають на це право. ѕ≥сл€ завершенн€ анкетуванн€  ом≥с≥Їю складаЇтьс€ протокол, €кий п≥дписуЇтьс€ вс≥ма членами  ом≥с≥њ.†

¬ протокол≥ вказуютьс€ так≥ дан≥:

1.   число виданих анкет;

2.   число анкет аудитор≥в, що вз€ли участь в анкетуванн≥;

3.   число анкет, визнаних д≥йсними;

4.   число анкет, визнаних нед≥йсними;

5.   п≥дсумки результат≥в анкетуванн€ по к≥лькост≥ викреслених пр≥звищ.

–отац≥њ по п≥дсумкам анкетуванн€ п≥дл€гають члени јудиторськоњ палати ”крањни та члени кожного рег≥онального в≥дд≥ленн€, €к≥ набрали найб≥льшу к≥льк≥сть голос≥в за припиненн€ д≥€льност≥. якщо таких член≥в буде б≥льше, н≥ж передбачено «аконом ”крањни "ѕро аудиторську д≥€льн≥сть",† то - серед них проводитьс€ жеребкуванн€.

јудиторська палата ”крањни зобов'€зана розгл€нути результати анкетуванн€ прот€гом двох тижн≥в п≥сл€ отриманн€ висновк≥в  ом≥с≥њ. « дн€ прийн€тт€ р≥шенн€ јудиторськоњ плати ”крањни члени јудиторськоњ плати ”крањни, €к≥ п≥дл€гають ротац≥њ, вважаютьс€ такими, що склали своњ повноваженн€. –≥шенн€ јудиторськоњ плати ”крањни направл€Їтьс€ до орган≥зац≥њ, в≥д €коњ вони були делегован≥.

¬с≥ р≥шенн€ јѕ” приймаютьс€ на зас≥данн€х простою б≥льш≥стю голос≥в при на€вност≥ двох третин њњ член≥в,† але р≥шенн€ з питань затвердженн€ —татуту, внесенн€ зм≥н та доповнень до нього приймаютьс€ двома третинами голос≥в, в≥д загальноњ к≥лькост≥ член≥в јѕ”. ѕри р≥вност≥ голос≥в перевага надаЇтьс€ р≥шенню, за €ке проголосував головуючий, €кий веде зас≥данн€. ‘ункц≥њ головуючого виконують по черз≥ вс≥ члени јѕ” в алфав≥тному пор€дку њх пр≥звищ. ѕор€док проведенн€ зас≥дань визначаЇтьс€ –егламентом. ≤снуЇ можлив≥сть на п≥дстав≥ письмовоњ пропозиц≥њ не менше п'€ти чолов≥к† прийн€тт€† р≥шенн€ шл€хом письмового опитуванн€ ус≥х член≥в јѕ”.

¬еденн€ поточних справ в јѕ” зд≥йснюЇ —екретар≥ат, €кий очолюЇ зав≥дуючий.† «ав≥дуючий —екретар≥атом призначаЇтьс€ за р≥шенн€м јѕ”, а його права та обов'€зки визначаютьс€ ѕоложенн€м про —екретар≥ат. «ав≥дуючий несе персональну в≥дпов≥дальн≥сть за ефективне використанн€ майна та кошт≥в јѕ” ≥ створенн€ належних умов дл€ виконанн€ функц≥ональних обов'€зк≥в њњ член≥в.

 онтроль за д≥€льн≥стю —екретар≥ату зд≥йснюЇ —постережна –ада, €ка формуЇтьс€ ≥з† член≥в јѕ”. “акож на —постережну –аду покладаЇтьс€ виконанн€ представницьких та орган≥зац≥йних функц≥й .

—постережна –ада виконуЇ наступн≥ повноваженн€:

1.     контроль за виконанн€м р≥шень јѕ” та зТњзд≥в аудитор≥в ”крањни, що скликаютьс€ јѕ”;

2.     представництво јѕ” в державних, м≥жнародних та ≥нших органах;

3.     орган≥зац≥€ зв'€зку з громадськ≥стю;

4.     п≥дготовка та орган≥зац≥€ роботи зТњзд≥в аудитор≥в ”крањни, що скликаютьс€ јѕ”, зд≥йсненн€ розробки та пропонуванн€ на затвердженн€ јѕ” строк≥в та пор€дку денного з'њзд≥в аудитор≥в ”крањни, п≥дготовка зв≥ту јѕ” до з'њзду;

5.     контроль веденн€ та оприлюдненн€ реЇстру аудитор≥в та аудиторських ф≥рм;

6.     п≥дготовка та внесенн€ на затвердженн€ јѕ” план≥в роботи та зв≥туванн€ про њх виконанн€;

7.     пропонуванн€ на затвердженн€ јѕ” кошторису витрат, штатного розкладу та зароб≥тноњ плати експерт≥в та ≥нших прац≥вник≥в, €к≥ виконують роботу в јѕ” за договорами;

8.     контроль використанн€ ф≥нанс≥в секретар≥атом јѕ”;

9.     контроль за д≥€льн≥стю секретар≥ату по виконанню в≥дпов≥дних р≥шень јѕ”;

10.   контроль за д≥€льн≥стю рег≥ональних в≥дд≥лень, за њх ротац≥Їю, доц≥льн≥стю формуванн€, функц≥онуванн€ та ф≥нансовим станом;

11.   маЇ право призупин€ть д≥€льн≥сть рег≥ональних в≥дд≥лень до прийн€тт€ р≥шенн€ јѕ” на найближчому зас≥данн≥;

12.   пропонуванн€ на розгл€д јѕ” пропозиц≥њ щодо призупиненн€ повноважень окремих член≥в јѕ” та порушенн€ клопотанн€ про њх зам≥ну;

13.   внесенн€ пропозиц≥њ щодо п≥дготовки та переп≥дготовки аудитор≥в;

14.   внесенн€ на розгл€д јѕ” структури та особистого складу секретар≥ату;

15.   прийн€тт€ р≥шенн€ про залученн€ до роботи в јѕ” експерт≥в та ≥нших працюючих за договорами;

16.   розробка та затвердженн€ пор€дку денного зас≥дань јѕ” [3].

–ада зв≥туЇ перед јѕ” про свою д≥€льн≥сть не р≥дше н≥ж один раз на р≥к. „лени –ади несуть особисту в≥дпов≥дальн≥сть за виконанн€ своњх функц≥й в –ад≥ та в ком≥с≥њ ≥ зв≥тують в склад≥ –ади та позачергово окремо за вимогою не менше п'€ти член≥в јѕ”. «ас≥данн€ –ади провод€тьс€ не р≥дше одного разу на м≥с€ць. –≥шенн€, €к≥ прийн€т≥ –адою вважаютьс€ д≥йсними €кщо на зас≥данн≥ були присутн≥ не менше трьох член≥в –ади. ” раз≥ р≥вност≥ голос≥в приймаЇтьс€ та пропозиц≥€ за €ку проголосував √олова або його заступник у раз≥ в≥дсутност≥ √олови. ¬еденн€ протокол≥в зас≥дань –ади зд≥йснюЇ† секретар≥ат јѕ” та доводить њх ≥нформац≥ю до вс≥х член≥в јѕ”. ѕозачергов≥ зас≥данн€ –ади скликаютьс€ за ≥н≥ц≥ативою √олови, або письмовоњ за€ви не менше €к трьох њњ член≥в.

Ќа √олову —постережноњ –ади покладено так≥ функц≥њ:

1.   виконанн€ без дов≥реност≥ представницьких функц≥й в≥д ≥мен≥ јѕ” у вс≥х органах влади, громадських, м≥жнародних та ≥нших орган≥зац≥€х;

2.   п≥дписанн€ вс≥х документ≥в, €к≥ прийн€т≥ јѕ”;

3.   веденн€ зас≥дань –ади.

√олова –ади, його заступник та члени –ади можуть бути достроково перевибран≥ за власним бажанн€м, при достроковому вибутт≥ з член≥в јѕ” або складанн€ повноважень голови пост≥йноњ ком≥с≥њ, а також по письмов≥й за€в≥ не менше €к дес€ти член≥в јѕ”.

 ошти јѕ” формуютьс€ шл€хом надходжень в≥д сертиф≥кац≥њ, добров≥льних внеск≥в або в≥драхувань —п≥лки аудитор≥в ”крањни та ≥нших громадських орган≥зац≥й. ћайно јѕ” формуЇтьс€ за рахунок власних кошт≥в ≥ становить њњ власн≥сть. ¬она не може безпосередньо одержувати майно та кошти в≥д аудитор≥в та аудиторських ф≥рм, окр≥м плати за сертиф≥кац≥ю. ≈фективне використанн€ кошт≥в та майна забезпечуЇ —екретар≥ат, а напр€мки та обс€ги використанн€ визначаютьс€ кошторисами та планами, €к≥ складаютьс€ зав≥дуючим —екретар≥атом ≥ затверджуютьс€ р≥шенн€м јѕ”.

јудиторська палата ”крањни може створювати своњ рег≥ональн≥ в≥дд≥ленн€ в –еспубл≥ц≥  рим, област€х та м≥стах  иЇв≥ та —евастополь. –≥шенн€ про створенн€ рег≥онального в≥дд≥ленн€ приймаЇтьс€ при на€вност≥ клопотанн€ профес≥йноњ громадськоњ орган≥зац≥њ аудитор≥в рег≥ону, рег≥ональних орган≥в ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в ”крањни, √оловноњ державноњ податков≥й ≥нспекц≥њ ”крањни, Ќац≥онального банку ”крањни, ћ≥н≥стерства статистики ”крањни, ћ≥н≥стерства юстиц≥њ ”крањни, а також при на€вност≥ в рег≥он≥ територ≥ального в≥дд≥ленн€ —п≥лки аудитор≥в ”крањни, €ка нал≥чуЇ не менше 20 член≥в. –ег≥ональне в≥дд≥ленн€ †може бути створене на баз≥ одн≥Їњ або дек≥лькох†† адм≥н≥стративно-територ≥альних одиниць [4].

†–ег≥ональне в≥дд≥ленн€ Ї структурним п≥дрозд≥лом јѕ”, п≥дзв≥тне останн≥й ≥ свою д≥€льн≥сть зд≥йснюЇ в≥дпов≥дно до р≥шень ≥ наданих њм повноважень. “аке в≥дд≥лен툆 створюЇтьс€ без наданн€ йому статусу юридичноњ особи.

як ≥ јудиторська палата рег≥ональне в≥дд≥ленн€ створюЇ —постережну –аду, на €ку покладаЇтьс€ зд≥йсненн€ контролю за д≥€льн≥стю —екретар≥ату, виконанн€ представницьких та орган≥зац≥йних функц≥й.  ожне рег≥ональне в≥дд≥ленн€ маЇ в в≥дд≥ленн€х банк≥в поточний рахунок, печатку та штампи, веде бухгалтерський обл≥к та† складаЇ† ≥ подаЇ зв≥тн≥сть.

√оловним завданн€м ус≥х рег≥ональних в≥дд≥лень Ї спри€нн€ розвитку аудиту в рег≥онах, виконанн€ та впровадженн€ р≥шень јѕ” на м≥сц€х.

Ќа рег≥ональне в≥дд≥ленн€ покладено так≥ повноваженн€:

1. зд≥йсненн€ сертиф≥кац≥њ суб'Їкт≥в, що мають нам≥р займатис€ аудиторською д≥€льн≥стю;

2. веденн€ рег≥онального реЇстру аудиторських ф≥рм та аудитор≥в, що самост≥йно надають аудиторськ≥ послуги, а також ф≥л≥й, в≥дд≥лень та представництв аудиторських ф≥рм з ≥нших рег≥он≥в, зареЇстрованих на територ≥њ рег≥ону;

3. поданн€ даних реЇстру до јѕ” ≥ оприлюдненн€ його в прес≥;

4. п≥дготовка пропозиц≥й з питань розвитку аудиту в ”крањн≥ та винесенн€ њх на розгл€д јѕ”.

„лени рег≥онального в≥дд≥ленн€ набувають своњх повноважень з дн€ њх затвердженн€ јудиторською палатою ”крањни. ѕовноваженн€ члена рег≥онального в≥дд≥ленн€ не можуть передаватис€ ≥ншим особам, а терм≥н њх д≥њ не повинен перевищувати п'€ти рок≥в.

†”с≥ члени рег≥онального в≥дд≥ленн€ јудиторськоњ палати ”крањни мають право:

1. приймати участь в зас≥данн€х рег≥онального в≥дд≥ленн€ та обговоренн≥ винесених на розгл€д питань;

2. вносити пропозиц≥њ та проекти р≥шень дл€ розгл€ду на зас≥данн€х;

3. одержувати в≥д —екретар≥ату (секретар€) ≥нформац≥ю про д≥€льн≥сть в≥дд≥ленн€;

4. користуватис€ матер≥ально-техн≥чною базою в≥дд≥ленн€ дл€ виконанн€ своњх функц≥ональних обов'€зк≥в.

5. звертатис€ безпосередньо до јѕ” (через —екретар≥ат) при незгод≥ з р≥шенн€ми рег≥онального в≥дд≥ленн€, €кщо проти цього р≥шенн€ проголосувало не менше чотирьох член≥в, але зверненн€ до јѕ” не зв≥льн€Ї член≥в рег≥онального в≥дд≥ленн€ в≥д виконанн€ прийн€тих ним р≥шень.

¬ процес≥ роботи члени рег≥онального в≥дд≥ленн€ зобов'€зан≥ додержуватис€ «акону ”крањни Уѕро аудиторську д≥€льн≥стьФ, —татуту јѕ”, ѕоложенн€ ѕро рег≥ональн≥ в≥дд≥ленн€, р≥шень јѕ” та рег≥онального в≥дд≥ленн€. „лени рег≥онального в≥дд≥лен툆 мають бути присутн≥ми на його зас≥данн€х, бо пропуск б≥льше трьох зас≥дань п≥др€д без поважних причин розгл€даЇтьс€ €к п≥дстава дл€ клопотанн€ про дострокове припиненн€ повноважень. ¬иконанн€ ними своњх обовТ€зк≥в зд≥йснюЇтьс€† на громадських засадах, а витрати на службов≥ в≥др€дженн€ покриваютьс€ на п≥дстав≥ р≥шень рег≥онального в≥дд≥ленн€.

†«агальна к≥льк≥сть член≥в рег≥онального в≥дд≥ленн€ становить дес€ть ос≥б. ‘ормуванн€ його складу в≥дбуваЇтьс€ шл€хом делегуванн€ п'€тьох представник≥в в≥д рег≥онального в≥дд≥ленн€ (в≥дд≥лень) профес≥йноњ громадськоњ орган≥зац≥њ аудитор≥в ”крањни та по одному представников≥ в≥д рег≥ональних орган≥в ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в, √оловноњ державноњ податковоњ ≥нспекц≥њ ”крањни, Ќац≥онального банку ”крањни, ћ≥н≥стерства статистики ”крањни, ћ≥н≥стерства юстиц≥њ ”крањни. ѕор€док делегуван툆 визначаЇтьс€ вищим кер≥вним органом (дл€ профес≥йноњ громадськоњ орган≥зац≥њ аудитор≥в) та вищими посадовими особами ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в –еспубл≥ки  рим ≥ обласних (м≥ських) управл≥нь ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в ”крањни, ƒержавноњ податковоњ ≥нспекц≥њ –еспубл≥ки  рим ≥ державних податкових ≥нспекц≥й областей (м≥ст  ињв ≥ —евастополь),  римського республ≥канського управл≥нн€ Ќац≥онального банку ”крањни ≥ обласних (м≥ських) управл≥нь ЌЅ”, ”правл≥нн€ статистики  риму ≥ обласних (м≥ських) управл≥нь ћ≥н≥стерства статистики ”крањни, ћ≥н≥стерства юстиц≥њ –еспубл≥ки  рим ≥ обласних (м≥ських) управл≥нь ћ≥н≥стерства юстиц≥њ ”крањни.

¬с≥ р≥шенн€ рег≥онального в≥дд≥ленн€ приймаютьс€ на зас≥данн€х простою б≥льш≥стю голос≥в при на€вност≥ двох третин його член≥в. ѕри р≥вност≥ голос≥в перевага надаЇтьс€ р≥шенню, за €ке проголосував головуючий. √оловуючий веде зас≥данн€, а його† функц≥њ виконують по черз≥ ус≥ члени† в алфав≥тному пор€дку пр≥звищ. ¬ окремих випадках, на п≥дстав≥ письмовоњ пропозиц≥њ не менше трьох член≥в в≥дд≥ленн€, р≥шенн€ можуть прийматис€ шл€хом письмового опитуванн€ ус≥х член≥в.

¬еденн€ поточних справ рег≥онального в≥дд≥ленн€ зд≥йснюЇ —екретар≥ат, €кий очолюЇ зав≥дуючий. «ав≥дуючий —екретар≥атом призначаЇтьс€ р≥шенн€м в≥дпов≥дного рег≥онального в≥дд≥ленн€. ѕроте д≥ловодство, бухгалтерський обл≥к та ≥нш≥ види роб≥т по забезпеченню д≥€льност≥ в≥дд≥ленн€ можуть виконувати особи на догов≥рних умовах.

 ошти та майно рег≥онального в≥дд≥ленн€ формуютьс€ шл€хом надходжень в≥д јѕ”, добров≥льних внеск≥в або в≥драхувань в≥д —п≥лки аудитор≥в ”крањни, њњ рег≥ональних в≥дд≥лень та ≥нших громадських орган≥зац≥й. –ег≥ональне в≥дд≥ленн€ не може безпосередньо одержувати майно та кошти в≥д аудитор≥в та аудиторських ф≥рм, окр≥м плати за сертиф≥кац≥ю. . Ќапр€ми ≥ обс€ги використанн€ майна ≥ кошт≥в визначаютьс€ р≥шенн€м в≥дпов≥дного рег≥онального в≥дд≥ленн€. ѕравонаступником майнових прав кожного рег≥онального в≥дд≥ленн€ Ї јудиторська палата ”крањни.

—ертиф≥кац≥€ (визначенн€ квал≥ф≥кац≥йноњ придатност≥) аудитор≥в зд≥йснюЇтьс€ јѕ” та њњ рег≥ональними в≥дд≥ленн€ми на основ≥ ѕоложенн€ про сертиф≥кац≥ю аудитор≥в. ѕраво на отриманн€ сертиф≥кату мають громад€ни ”крањни, €к≥ здобули вищу осв≥ту, певн≥ знанн€ з питань аудиту та досв≥д роботи не менше трьох рок≥в п≥др€д на посадах аудитора, бухгалтера, рев≥зора, економ≥ста, юриста, ф≥нансиста. Ќа€вн≥сть певних знань з питань аудиту визначаЇтьс€ шл€хом проведенн€ в≥дпов≥дного ≥спиту. “ерм≥н чинност≥ сертиф≥кату не може перевищувати 5 рок≥в.

—ертиф≥кат Ц це оф≥ц≥йний документ, €кий засв≥дчуЇ право громад€нина ”крањни на зд≥йсненн€ аудиту п≥дприЇмств та господарських товариств (сер≥€ "ј"), банк≥в (сер≥€ "Ѕ") на територ≥њ ”крањни. Ѕланк сертиф≥кату Ї бланком сувороњ зв≥тност≥, з зазначенн€м номера та сер≥њ, ≥ м≥стить так≥ рекв≥зити:

1.   сер≥€ та номер сертиф≥кату;

2.   пр≥звище, ≥м'€ та по батьков≥ аудитора;

3.   дата, номер р≥шенн€ јудиторськоњ палати ”крањни про затвердженн€ протокол≥в проведених ≥спит≥в;

4.   терм≥н чинност≥ сертиф≥кату [6].

—ертиф≥кат п≥дписуЇтьс€ головою сертиф≥кац≥йноњ ком≥с≥њ та зав≥дуючим —екретар≥атом јѕ” ≥ реЇструЇтьс€ в книз≥ обл≥ку сертиф≥кат≥в јѕ”. ќтриманн€ сертиф≥кату засв≥дчуЇтьс€ п≥дписом в книз≥ обл≥ку.

ƒл€ отриманн€ сертиф≥кату претендент подаЇ до јѕ”, в одному прим≥рнику, або до рег≥онального в≥дд≥ленн€ јѕ”, в двох прим≥рниках, так≥ документи:

1.   клопотанн€;

2.   коп≥ю диплому, засв≥дчену у встановленому пор€дку;

3.   виписку з трудовоњ книжки, засв≥дчену у встановленому пор€дку;

4.   документ про оплату.

ѕодан≥ документи реЇструютьс€ —екретар≥атом јѕ” або рег≥онального в≥дд≥ленн€ у спец≥альному журнал≥ з видачею подавачу розписки. ¬≥дпов≥дальн≥сть за достов≥рн≥сть поданих документ≥в несе особа, €ка њх подала. ћатер≥альн≥ витрати на сертиф≥кац≥ю покриваютьс€ за рахунок ос≥б, що претендують на отриманн€ сертиф≥кату. –озм≥р плати на сертиф≥кац≥ю визначаЇтьс€ р≥шенн€м јѕ”.

≤спити щодо визначенн€ р≥вн€ знань з питань аудиту складаютьс€ кожним претендентом в пор€дку, затвердженому р≥шенн€м јѕ”. ƒл€ проведенн€ ≥спит≥в јудиторською палатою ”крањни створюютьс€ квал≥ф≥кац≥йн≥ ком≥с≥њ у склад≥ п'€ти член≥в јѕ” кожна. ќрган≥зац≥йне забезпеченн€ роботи ком≥с≥й зд≥йснюЇ —екретар≥ат јѕ” та кожного рег≥онального в≥дд≥ленн€. «ас≥данн€ ком≥с≥њ по проведенню ≥спит≥в веде головуючий, функц≥њ €кого виконують по черз≥ вс≥ члени ком≥с≥њ в алфав≥тному пор€дку њх пр≥звищ. «а насл≥дками складанн€ ≥спит≥в ком≥с≥Їю приймаЇтьс€ р≥шенн€ простою б≥льш≥стю голос≥в. ѕри р≥вност≥ голос≥в перевага в≥ддаЇтьс€ р≥шенню, за €ке проголосував головуючий. –≥шенн€ приймаЇтьс€ у форм≥ "≤спит складено", або "≤спит не складено". –езультати ≥спиту занос€тьс€ до протоколу (окремо на кожну особу). ѕротокол п≥дписують члени екзаменац≥йноњ ком≥с≥њ. –ег≥ональн≥ в≥дд≥ленн€ складають протокол у двох прим≥рниках, один з €ких не п≥зн≥ше п'€ти дн≥в п≥сл€ складанн€ ≥спиту передаЇтьс€ до јѕ”. –≥шенн€ екзаменац≥йноњ ком≥с≥њ пов≥домл€Їтьс€ особам, €к≥ складали ≥спит, в день† ≥спиту. ƒан≥ сертиф≥кац≥њ занос€тьс€ в книгу реЇстрац≥њ та комп'ютерну базу даних.† ¬идача сертиф≥кат≥в зд≥йснюЇтьс€ секретар≥атом јѕ” п≥сл€ затвердженн€ јудиторською палатою ”крањни протокол≥в проведенн€ ≥спит≥в.

јудитор, щ усп≥шно† склав† ≥спити† в† јудиторськ≥й† палат≥ ”крањни, п≥сл€ одержанн€ сертиф≥ката аудитора ”крањни зобов'€заний виголосити† кл€тву,† у† €к≥й† в≥н кл€нетьс€ суворо виконувати своњ профес≥йн≥ обов'€зки та закони ”крањни ≥ вимагати цього в≥д† ≥нших.  л€тва† адресуЇтьс€† кер≥вников≥† атестац≥йноњ ком≥с≥њ.† ѕ≥сл€ усного виголошенн€ кл€тви аудитор† п≥дписуЇ њњ текст.

ќсоби, €к≥ не склали ≥спиту, мають право повторно скласти його не ран≥ше, €к через р≥к п≥сл€ прийн€тт€ р≥шенн€ јѕ”.

јудитори, строк д≥њ сертиф≥кат≥в €ких зак≥нчуЇтьс€, не ран≥ше 3-х ≥ не п≥зн≥ше 1-го м≥с€ц€ повинн≥ подати до —екретар≥ату јѕ” чи рег≥онального в≥дд≥ленн€ з метою продовженн€ строку д≥њ сертиф≥кату так≥ документи:

1.   клопотанн€ установленого зразка;

2.   вит€г з трудовоњ книжки, зав≥рений в установленому пор€дку;

3.   сертиф≥кат, терм≥н д≥њ €кого зак≥нчуЇтьс€;

4.   реферат про аудиторську д≥€льн≥сть ≥ п≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥њ за пер≥од волод≥нн€ сертиф≥катом;

5.   документ про внесенн€ плати за продовженн€ д≥њ сертиф≥кату.

—екретар≥ат јѕ” перев≥р€Ї подан≥ документи на предмет њх в≥дпов≥дност≥ вимогам ѕоложенн€ ѕро сертиф≥кац≥ю ≥ передаЇ квал≥ф≥кац≥йним ком≥с≥€м јѕ” дл€ розгл€ду ≥ прийн€тт€ р≥шенн€.

јудитори, €к≥ працюють за фахом (аудитором) не менше трьох рок≥в, не мали зауважень по робот≥ та по реферату за р≥шенн€м ком≥с≥њ, внос€тьс€ до ѕротоколу ос≥б, д≥€ сертиф≥кату €ким продовжуЇтьс€ на п'€ть рок≥в.

јудитори, €к≥ працюють за фахом (аудитором) в≥д двох до трьох рок≥в, або за сум≥сництвом не менше трьох рок≥в, не мають зауважень по робот≥ та по реферату, проход€ть сп≥вбес≥ду в пост≥йних ком≥с≥€х по прийманню ≥спит≥в. ѕри позитивних насл≥дках сп≥вбес≥ди, аудитори внос€тьс€ до ѕротоколу ос≥б, д≥€ сертиф≥кату €ким продовжуЇтьс€ на п'€ть рок≥в.

јудитори, €к≥ делегован≥ до складу јѕ” чи рег≥ональних в≥дд≥лень в≥д державних в≥домств, при подач≥ клопотанн€, коп≥њ трудовоњ книжки, сертиф≥кату, строк д≥њ €кого зак≥нчуЇтьс€ та дов≥дки про його належн≥сть до член≥в јѕ” чи рег≥онального в≥дд≥лен툆 внос€тьс€ до ѕротоколу ос≥б, д≥€ сертиф≥кату €ким продовжуЇтьс€ на п'€ть рок≥в.

јудитори, €к≥, отримавши сертиф≥кат, не працювали аудитором чи працювали менше 2-х рок≥в, або не подали документи на продовженн€ терм≥ну д≥њ сертиф≥кату у встановлений строк, дл€ отриманн€ сертиф≥кату на посл≥дуючий пер≥од, складають ≥спити.

«а п≥дсумками розгл€ду документ≥в на продовженн€ д≥њ сертиф≥кат≥в ком≥с≥њ јѕ” складають протоколи по кожн≥й груп≥ аудитор≥в ≥ подають њх на затвердженн€ јѕ”.† ¬идача сертиф≥кат≥в, строк д≥њ €ких продовжено, зд≥йснюЇтьс€ —екретар≥атом јѕ” п≥сл€ затвердженн€ протокол≥в јудиторською палатою ”крањни. ” сертиф≥катах збер≥гаЇтьс€ початковий номер, дата видач≥ ≥ номер протоколу јѕ”. ј також внос€тьс€ р≥шенн€ јѕ”, (номер протоколу, дата) та терм≥н, до €кого продовжено строк д≥њ сертиф≥кату.

якщо в продовжен≥ д≥њ сертиф≥кату в≥дмовлено, то це ф≥ксуЇтьс€ в протокол≥ јѕ”. ÷е р≥шенн€ —екретар≥ат јѕ” письмово пов≥домл€Ї особ≥, €ка подавала клопотанн€.

—ертиф≥кати, строк д≥й €ких зак≥нчивс€, знищуютьс€ по акту, в €кому зазначаЇтьс€ сер≥€ сертиф≥кату та його номер, ѕ.≤.Ѕ. особи, на ≥м'€ €коњ в≥н був виписаний та пер≥од, прот€гом €кого в≥н д≥€в. јкт п≥дписуЇ √олова  ом≥с≥њ та зав≥дуючий —екретар≥атом јѕ” ≥ затверджуЇ √олова —постережноњ ради. јкт Ї документом пост≥йного збер≥ганн€.

«а неналежне виконанн€ своњх профес≥йних обов'€зк≥в до аудитора можуть бути застосован≥ ст€гненн€ у вигл€д≥ зупиненн€ д≥њ на строк до одного року або анулюванн€ сертиф≥кату. «упиненн€ чинност≥ сертиф≥кату на строк до одного року означаЇ заборону на проведенн€ аудиту та наданн€ аудиторських послуг на визначений р≥шенн€м терм≥н. –≥шенн€ јѕ” набираЇ чинност≥ з моменту публ≥кац≥њ в прес≥.

ѕрипиненн€ чинност≥ сертиф≥кату зд≥йснюЇтьс€ на п≥дстав≥ р≥шенн€ јѕ” у випадках встановленн€ неодноразових факт≥в низькоњ €кост≥ аудиторських перев≥рок або† систематичного чи грубого порушенн€ чинного законодавства ”крањни, встановлених норм та стандарт≥в аудиту. јнулюванн€ сертиф≥кату зд≥йснюЇтьс€ шл€хом в≥дкликанн€ сертиф≥кату та заборони на проведенн€ аудиторськоњ д≥€льност≥ на територ≥њ ”крањни прот€гом п'€ти рок≥в.

ѕ≥дставою дл€ анулюванн€ сертиф≥кату Ї:

1.   систематичне та грубе порушенн€ чинного законодавства ”крањни, норматив≥в аудиту;

2.   невиконанн€ вимог јѕ” по усуненню тих порушень, на п≥дстав≥ €ких було зроблено попередженн€ або зупинено д≥ю сертиф≥кату строком до одного року;

3.   р≥шенн€ суду, €ким заборонено д≥€льн≥сть аудитора;

4.   встановленн€ факт≥в використанн€ недостов≥рноњ ≥нформац≥њ в документах, що подавались дл€ видач≥ сертиф≥кату;

5.   ≥н≥ц≥атива аудитора (особисте поверненн€ сертиф≥кату, позбавленн€ громад€нства).

јнульований сертиф≥кат аудитор зобов'€заний в 10-денний терм≥н з моменту отриманн€ вит€гу з р≥шенн€ јѕ” та з моменту публ≥кац≥њ в прес≥ повернути до —екретар≥ату јѕ”. –≥шенн€ щодо припиненн€ чинност≥ сертиф≥кату можуть бути оскаржен≥ до суду або арб≥тражного суду.

Ћ≥цензуванн€ аудиторськоњ д≥€льност≥, в≥дпов≥дно «акону ”крањни "ѕро аудиторську д≥€льн≥сть" та ѕоложенн€ про пор€док видач≥ субТЇктам п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥ спец≥альних дозвол≥в (л≥ценз≥й) на зд≥йсненн€ окремих вид≥в д≥€льност≥, зд≥йснюЇтьс€ јудиторською палатою ”крањни.

Ћ≥ценз≥€ на зан€тт€ аудиторською д≥€льн≥стю Ї документом, що п≥дтверджуЇ право њњ власника на зан€тт€ аудиторською д≥€льн≥стю на територ≥њ ”крањни з дотриманн€м вимог чинного законодавства ”крањни.

¬она повинна м≥стити так≥ рекв≥зити:

1.   найменуванн€ органу, €кий њњ видав;

2.   номер л≥ценз≥њ;

3.   найменуванн€ аудиторськоњ ф≥рми (пр≥звище, ≥мТ€ та по батьков≥ аудитора);

4.   юридична адреса (м≥сцезнаходженн€);

5.   ≥дентиф≥кац≥йний код л≥ценз≥ата;

6.   номер та дата р≥шенн€ Ћ≥ценз≥йноњ ком≥с≥њ;

7.   вид д≥€льност≥, на €ку видаЇтьс€ л≥ценз≥€;

8.   особлив≥ умови та правила зд≥йсненн€ аудиторськоњ д≥€льност≥;

9.   терм≥н чинност≥ л≥ценз≥њ;

10.      дату видач≥ л≥ценз≥њ;

11.      п≥дпис головуючого на зас≥данн≥ јудиторськоњ палати ”крањни;

12.      п≥дпис зав≥дуючого —екретар≥атом јудиторськоњ палати ”крањни;

13.      гербову печатку [9].

Ћ≥ценз≥€ на зан€тт€ аудиторською д≥€льн≥стю надаЇтьс€ аудиторським ф≥рмам, створеним зг≥дно з чинним законодавством ”крањни у будь-€ких орган≥зац≥йно-правових формах, за вин€тком акц≥онерних товариств в≥дкритого типу, з урахуванн€м особливостей, передбачених «аконом ”крањни "ѕро аудиторську д≥€льн≥сть", та аудиторам, €к≥ мають квал≥ф≥кац≥йний сертиф≥кат на право зан€тт€ аудиторською д≥€льн≥стю на територ≥њ ”крањни та зареЇстрован≥ органами державноњ реЇстрац≥њ, €к субТЇкти п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥. “ерм≥н д≥њ л≥ценз≥њ складаЇ 5 рок≥в. «а видачу л≥ценз≥њ ст€гуЇтьс€ плата у розм≥рах, встановлених чинним законодавством ”крањни.

†ƒл€ отриманн€ л≥ценз≥њ аудиторська ф≥рма (аудитор) подаЇ до —екретар≥ату јѕ” клопотанн€ за встановленою формою.  лопотанн€ про отриманн€ л≥ценз≥њ подаЇтьс€ до јѕ” п≥сл€ реЇстрац≥њ аудиторськоњ ф≥рми або окремого аудитора €к суб'Їкта п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥ та при на€вност≥ сертиф≥кату.†

јудиторська ф≥рма кр≥м того подаЇ ще так≥ документи:

1.   нотар≥ально засв≥дчен≥ коп≥њ св≥доцтва про державну реЇстрац≥ю та установч≥ документи;

2.   коп≥ю сертиф≥кату на право зан€тт€ аудиторською д≥€льн≥стю на територ≥њ ”крањни засновник≥в аудиторськоњ ф≥рми;

3.   документ про призначенн€ кер≥вника аудиторськоњ ф≥рми;

4.   коп≥ю сертиф≥кату на право зан€тт€ аудиторською д≥€льн≥стю на територ≥њ ”крањни на ≥мТ€ кер≥вника аудиторськоњ ф≥рми;

5.   коп≥ю св≥доцтва органу статистики.

ј п≥дприЇмець-аудитор кр≥м клопотанн€ ще зобовТ€заний подати так≥ документи:

1.   нотар≥ально засв≥дчену коп≥ю св≥доцтва про державну реЇстрац≥ю €к субТЇкта п≥дприЇмницькоњ д≥€льност≥;

2.   коп≥ю сертиф≥кату на право зан€тт€ аудиторською д≥€льн≥стю на територ≥њ ”крањни;

3.   коп≥ю трудовоњ книжки, засв≥дчену за м≥сцем роботи або нотар≥ально;

4.   коп≥њ плат≥жних документ≥в про перерахуванн€ плати за л≥цензуванн€ ≥ за бланк л≥ценз≥њ.

¬с≥ документи, що надход€ть до —екретар≥ату јудиторськоњ палати ”крањни дл€ отриманн€ л≥ценз≥њ, повинн≥ подаватис€ у швидкозшивачах з внутр≥шн≥м описом та пронумерованими стор≥нками. ¬≥дпов≥дальн≥сть за достов≥рн≥сть даних, викладених у за€в≥ та ≥нших документах, несе за€вник.

ѕрац≥вники —екретар≥ату провод€ть попередню експертизу поданих документ≥в на в≥дпов≥дн≥сть повноти ≥нформац≥њ. ѕ≥дготовлен≥ матер≥али розгл€даютьс€ Ћ≥ценз≥йною ком≥с≥Їю јудиторськоњ палати ”крањни, €ка† приймаЇ по них р≥шенн€. –≥шенн€ про видачу л≥ценз≥њ або в≥дмову в њњ видач≥ маЇ бути прийн€те в терм≥н не п≥зн≥ше 30 дн≥в з дн€ надходженн€ за€ви та необх≥дних документ≥в до —екретар≥ату јѕ”.

ѕ≥сл€ прийн€тт€ р≥шенн€ про видачу л≥ценз≥њ на зан€тт€ аудиторською д≥€льн≥стю на територ≥њ ”крањни, аудиторськ≥ ф≥рми (аудитори) внос€тьс€ до –еЇстру аудиторських ф≥рм та аудитор≥в та до ™диного л≥ценз≥йного реЇстру, в пор€дку передбаченому чинним законодавством ”крањни. –≥шенн€ про в≥дмову у видач≥ л≥ценз≥њ пов≥домл€Їтьс€ за€внику в письмов≥й форм≥ ≥з зазначенн€м причин в≥дмови.

ѕри на€вност≥ порушень у д≥€льност≥ аудиторських ф≥рм (аудитор≥в) або невиконанн€ л≥ценз≥йних умов јѕ” направл€Ї њм письмову вказ≥вку (попередженн€ ). Ќевиконанн€ вимог викладених в попередженн≥ Ї п≥дставою дл€ зупиненн€ д≥њ л≥ценз≥њ або припиненн€ њњ чинност≥.

«упиненн€ д≥њ л≥ценз≥њ на строк до одного року передбачаЇ припиненн€ аудиторськоњ д≥€льност≥ на певний терм≥н, продовженн€ на новий строк вже д≥ючих договор≥в на певний терм≥н, при умов≥ усуненн€ ви€влених недол≥к≥в та порушень чинного законодавства.

†«упиненн€ д≥њ л≥ценз≥њ зд≥йснюЇтьс€ на п≥дстав≥ р≥шенн€ Ћ≥ценз≥йноњ ком≥с≥њ јѕ” у раз≥:

1.   порушенн€ аудиторською ф≥рмою (аудитором) л≥ценз≥йних умов;

2.   встановленн€ неодноразових факт≥в низькоњ €кост≥ аудиторських перев≥рок;

3.   встановленн€ факт≥в порушенн€ чинного законодавства ”крањни, норм ≥ стандарт≥в аудиту;

4.   зупиненн€ д≥њ сертиф≥кату;

5.   невиконанн€ аудиторською ф≥рмою (аудитором) у визначений терм≥н обовТ€зкових розпор€джень Ћ≥ценз≥йноњ ком≥с≥њ.

†ѕрипиненн€ чинност≥ л≥ценз≥њ передбачаЇ заборону на проведенн€ аудиторськоњ д≥€льност≥ на територ≥њ ”крањни, в≥дкликанн€ л≥ценз≥њ та виключенн€ з –еЇстру аудиторських ф≥рм та аудитор≥в та ™диного л≥ценз≥йного реЇстру.

ѕ≥дставою припиненн€ чинност≥ л≥ценз≥њ на зан€тт€ аудиторською д≥€льн≥стю Ї† р≥шенн€ Ћ≥ценз≥йноњ ком≥с≥њ† у випадках:

1.   втрати громад€нства ”крањни або вињзду за меж≥ ”крањни на пост≥йне проживанн€:

2.   систематичного чи грубого порушенн€ чинного законодавства ”крањни, норм та стандарт≥в аудиту;

3.   припиненн€ чинност≥ сертиф≥кату або зак≥нченн€ терм≥ну його д≥њ;

4.   невиконанн€ вимог Ћ≥ценз≥йноњ ком≥с≥њ по усуненню порушень, на п≥дстав≥ €ких було зроблено попередженн€ або зупинено д≥ю л≥ценз≥њ строком до одного року;

5.   р≥шенн€ суду, €ке установлюЇ заборону д≥€льност≥ аудиторськоњ ф≥рми (аудитора);

6.   установленн€ факт≥в поданн€ нев≥рог≥дноњ ≥нформац≥њ в документах, що подавались дл€ видач≥ л≥ценз≥њ;

7.   зак≥нченн€ терм≥ну д≥њ л≥ценз≥њ;

8.   поданн€ аудиторськоњ ф≥рми (аудитора) про в≥дкликанн€ л≥ценз≥њ в звТ€зку ≥з зм≥ною виду д≥€льност≥.

–≥шенн€ јѕ” про накладенн€ ст€гненн€ або припиненн€ чинност≥ л≥ценз≥њ може бути оскаржено в суд≥ або арб≥тражному суд≥. ¬≥дкликану л≥ценз≥ю аудиторська ф≥рма (аудитор) зобовТ€зана в 10-денний строк з моменту отриманн€ вит€гу з р≥шенн€ јѕ” повернути до —екретар≥ату .

¬ раз≥ усуненн€ аудиторською ф≥рмою (аудитором) порушень, јѕ” маЇ право поновити д≥ю л≥ценз≥њ. ј у випадку в≥дкликанн€ л≥ценз≥њ та виключенн€ з –еЇстру аудиторських ф≥рм та аудитор≥в, з ™диного л≥ценз≥йного реЇстру ћ≥н≥стерства економ≥ки ”крањни поновленн€ д≥њ л≥ценз≥њ на зан€тт€ аудиторською д≥€льн≥стю зд≥йснюЇтьс€ у пор€дку, встановленому дл€ њњ одержанн€.


–озд≥л 3

 одекс профес≥йноњ етики аудитор≥в ”крањни

√оловним завданн€м  одексу профес≥йноњ етики аудитор≥в ”крањни Ї† встановленн€ етичних†† вимог† д눆 аудитор≥в-практик≥в† ≥з† метою† забезпеченн€ гарант≥њ високоњ €кост≥† њхньоњ† роботи† ≥† задоволен툆 ≥нтерес≥в украњнського сусп≥льства ≥ держави.

¬изначальною†† рисою†† профес≥њ†† незалежного† аудитора† Ї визнан툆 ним† в≥дпов≥дальност≥† перед† украњнським† сусп≥льством, €ке складаЇтьс€†† з† кл≥Їнт≥в,† кредитор≥в, виконавчоњ†† та†† державноњ†† влади,†† роботодавц≥в,†† ≥нвестор≥в, п≥дприЇмц≥ↆ та† ≥нших† суб'Їкт≥в† держави. јудиторськ≥ норми ≥ правила† допомагають незалежним аудиторам† у† п≥дтримц≥†† прозорост≥†† ≥†† реальност≥†† ф≥нансовоњ зв≥тност≥,† наданоњ ф≥нансовим установам,† в≥д €ких кл≥Їнт отримуЇ кредити ≥ позички,† спри€ють† акц≥онерам† у† одержанн≥ додаткового кап≥талу. ѕослуги внутр≥шн≥х† ≥† незалежних† аудитор≥в† забезпечують† впевнен≥сть† у правильному функц≥онуванн≥ системи внутр≥шнього контролю п≥дприЇмства, що у свою чергу п≥дсилюЇ в≥рог≥дн≥сть ф≥нансовоњ ≥нформац≥њ про п≥дприЇмства.  онсультац≥њ в галуз≥ оподатковуванн€,† що† зд≥йснюютьс€† на† конф≥денц≥йн≥й† ≥ дов≥рч≥й основ≥,† допомагають одержати правильне у€вленн€ ум≥нн€ системи† ≥ пор€дку оподатковуванн€ в крањн≥,† що стимулюЇ њхнЇ дотриманн€.  онсультац≥њ† з †менеджменту† допомагають† правильному†† прийн€ттю р≥шень† кер≥вництвом† п≥дприЇмств.† “аким чином,† сусп≥льна роль ≥ д≥€льн≥сть† аудитор≥в† при† наданн≥† ними† послуㆆ впливають†† на економ≥чну стаб≥льн≥сть ≥ добробут украњнського сусп≥льства.

ћетою профес≥њ незалежного аудитора Ї забезпеченн€ високог фахового р≥вн€ послуг дл€ дос€гненн€ максимальноњ ефективност≥ прац≥. ƒл€† дос€гнен툆 ц≥Їњ† мети йому необх≥дно дотримуватись чотирьох основних вимог:

1. в≥рог≥дн≥сть Ц ≥нформац≥€, надана аудитором , повинна бути достов≥рною;

2. профес≥онал≥зм Ц висока компетентн≥сть при вивченн≥ аудитором питань, поставлених замовником, спираючись на норми аудиту, волод≥нн€ методиками проведенн€ досл≥джень з економ≥ки. Ўл€х аудитора до профес≥йноњ компетентност≥ розд≥лений на дв≥ окрем≥ стад≥њ:

а) дос€гненн€ профес≥йноњ компетентност≥, €ка вимагаЇ† на€вност≥† вищоњ† фаховоњ осв≥ти,† п≥дготовки† ≥† перев≥рки† знань† в≥дпов≥дних†† навчальних дисципл≥н, пов'€заних з профес≥Їю аудитора, ≥з здачею квал≥ф≥кац≥йних ≥спит≥в дл€ одержан툆 сертиф≥ката† аудитора,† а† також† на€вн≥сть в≥дпов≥дного стажу роботи бухгалтером, економ≥стом, ф≥нансистом або юристом;

б) п≥дтримка профес≥йноњ компетентност≥ на потр≥бному р≥вн≥ - пост≥йне в≥дновленн€ знань,† вивченн€ в≥дпов≥дних украњнських† ≥† м≥жнародних† стандарт≥в† обл≥ку,† аудиту† й† ≥нших законодавчих та† ≥нструктивних† матер≥ал≥в,† п≥двищенн€ профес≥йного† р≥в툆 на курсах навчанн€ ≥ переп≥дготовки фах≥вц≥в, орган≥зац≥€ ≥ проведенн€ аудиторськоњ перев≥рки зг≥дно ≥з затвердженою кер≥вником† аудиторськоњ† ф≥рми програмою;

3. €к≥сть послуг - виконанн€ аудиторських† послуг† маЇ† зд≥йснюватис€† у сувор≥й в≥дпов≥дност≥ з д≥ючими нормативами ≥ правилами аудиту;

4. дов≥ра - користувач≥ послугами аудитора мають бути упевнен≥ в тому, що в≥н н≥коли не порушить профес≥йноњ етики ≥ буде дотримуватис€ њњ прот€гом ус≥Їњ практики.

ѕрофес≥йна етика Ц це норма повед≥нки, €ка забезпечуЇ моральний характер взаЇмов≥дносин м≥ж людьми, що ірунтуютьс€ на профес≥йн≥й д≥€льност≥. јудитор зобов'€заний дотримуватис€ наступних фундаментальних засад етики:

1. чесн≥сть - аудитор маЇ бути чесним при виконанн≥ своњх профес≥йних обов'€зк≥в;

2. об'Їктивн≥сть - аудитор повинен† бути† справедливим† ≥† н円 допускати,†† щоб забобони,† упереджен≥сть† та† ≥нш≥† чинники† впливали† на його об'Їктивн≥сть. јудитор зобов'€заний робити послуги з належним р≥внем турботи про кл≥Їнта,† компетентно ≥ старанно, його висновки мають ірунтуватис€ на результатах досл≥дженн€, €к≥ п≥дтверджуютьс€ системою доказ≥в (первинних документ≥в, норм ≥ норматив≥в, обл≥кових рег≥стр≥в тощо );

3. конф≥денц≥йн≥сть - аудитор не† маЇ† права† без† згоди† кл≥Їнта розголошувати або розкривати ≥нформац≥ю,† отриману ним у† ход≥ перев≥рки, а† також використовувати њњ у своњх ц≥л€х. ¬ин€тком Ї наданн€ аудитором ≥нформац≥њ правоохоронним органам ( судам, прокуратур≥, арб≥тражу тощо ) за спец≥альним р≥шенн€м, погодженим ≥з замовником;

4. профес≥йна повед≥нка - аудитор повинен† створювати† ≥† п≥дтримувати† добру репутац≥ю, утримуючись в≥д будь-€ких д≥й, що дискредитують њњ;

5. доброзичлив≥сть - аудитор зобов'€заний виконувати з належною турботою й† увагою ≥нструкц≥њ та вказ≥вки кл≥Їнта у т≥й м≥р≥, в €к≥й вони не суперечать вимогам† чесност≥, об'Їктивност≥ ≥ незалежност≥, позитивно ставитис€ до критичних зауважень з приводу виконаноњ роботи та перев≥р€ти њх на п≥дстав≥ доказ≥в, вносити в раз≥ потреби зм≥ни та доповненн€ [8].

≤нод≥†† аудитор† потрапл€Ї† в† конфл≥ктн≥† ситуац≥њ, коли зобов'€занн€ аудитора щодо виконанн€ аудиторських послуг вступають у суперечку ≥з зовн≥шн≥ми ≥ внутр≥шн≥ми обставинами, а саме: може чинитис€ тиск ≥з боку кер≥вництва або акц≥онера, або коли аудитор маЇ с≥мейн≥ або особист≥ взаЇмостосунки з† персоналом† п≥дприЇмства, що перев≥р€Їтьс€, внасл≥док чого також чинитьс€ тиск на його думку.† “ому стосунки,† що можуть негативно† вплинути† на аудитора або порушити неупереджен≥сть його фахових суджень,† мають бути ним припинен≥.

≤снуЇ низка ситуац≥й, за €ких аудитору заборон€Їтьс€† проведен툆 аудиту:

1. ф≥нансов≥ взаЇмов≥дносини з кл≥Їнтом:

а) безпосеред툆 ф≥нансова† зац≥кавлен≥сть у справах кл≥Їнта Ц аудитор перебуваЇ† з† замовником у родинних стосунках чи шлюб≥, або ж коли аудитор† Ї† власником† акц≥й кл≥Їнта;

б) непр€му†† ф≥нансова†† зац≥кавлен≥сть у кл≥Їнт≥ - аудитор Ї дов≥реною особою будь-€кого дов≥рчого фонду, розпор€дником або попечителем будь-€кого майна, ≥ цей фонд або майно маЇ ф≥нансову зац≥кавлен≥сть† або† €кесь† в≥дношен툆 до компан≥њ кл≥Їнта;

в) через позики,† видан≥ кл≥Їнту або отриман≥ в≥д кл≥Їнта† чи в≥д† €коњсь посадовоњ особи,† €ка представл€Ї ≥нтереси акц≥онер≥в, що мають контрольний пакет акц≥й кл≥Їнта;

г) пр膆 ≥снуванн≥†† ф≥нансовоњ† зац≥кавленост≥† в† сп≥льному п≥дприЇмств≥ з кл≥Їнтом або службовцем кл≥Їнта;

д) при† ≥снуванн≥ ф≥нансовоњ зац≥кавленост≥ в особ≥, €ка Ї ≥нвестором кл≥Їнта† або† одержуЇ† ≥нвестиц≥њ† в≥д кл≥Їнта.

2. призначенн€ в п≥дприЇмствах† - €кщо аудитор Ї або був п≥д час виконанн€ аудиторських послуг† або† в† пер≥од,†† щ безпосереднь перед󯆆 виконанню аудиторських†† послуг,† членом† правл≥нн€,† посадовою† особою† або прац≥вником† п≥дприЇмства,† т вважаЇтьс€,†† щ в≥н† маЇ зац≥кавлен≥сть, €ка† позбавл€Ї його незалежност≥ при укладанн≥ або п≥дтвердженн≥ зв≥тност≥ даного п≥дприЇмства;

3. наданн€ кл≥Їнтам ≥нших послуг - при наданн≥ кл≥Їнту† консультац≥йних послуг з питань† п≥дприЇмницькоњ† д≥€льност≥ аудитор не† повинен виконуват膆 кер≥вних†† функц≥醆 ≥†† приймат膆 кер≥вн≥† р≥шенн€;

4. особист≥ ≥ с≥мейн≥ стосунки - необх≥дна гарант≥€ того, що при† виконанн≥† службових† обов'€зк≥в† на† аудитора† не† будуть впливати с≥мейн≥ або особист≥ стосунки;

5. оплата за угодою - €кщо винагорода за послуги в≥д кл≥Їнта† або† групи† кл≥Їнт≥в† складаЇ† велику† частку† загального р≥чног прибутку† аудитора† або† аудиторськоњ† ф≥рми, то ф≥нансова залежн≥сть в≥д такого кл≥Їнта або групи† кл≥Їнт≥в† може† поставити п≥д сумн≥в незалежн≥сть аудитора й аудиторськоњ ф≥рми;

6. товари ≥ послуги - аудитор не† повинен† приймати товари ≥ послуги в≥д кл≥Їнта за вин€тком тих,† що мають в≥дношен툆 до† роботи;

7. волод≥нн€ кап≥талом - кап≥талом аудиторськоњ ф≥рми повинн≥† волод≥ти в основному т≥льки аудитори, бо €кщо частина кап≥талу буде належати† ≥ншим† особам, останн≥ зможуть чинити негативний вплив на незалежн≥сть аудитор≥в;

8. поточний або майбутн≥й судовий процес - судовий розгл€д м≥ж аудитором ≥ кл≥Їнтом негативно впливаЇ на здатн≥сть аудитора чесно ≥ неупереджено виконувати завданн€ складанн€ зв≥тност≥ п≥дприЇмства, а також† може† викликати† небажан툆 кер≥вництва п≥дприЇмства розкривати аудитору необх≥дну дл€ його роботи ≥нформац≥ю;

9. тривала участь одних кер≥вник≥в аудиторських груп в аудиторськ≥й перев≥рц≥ кл≥Їнта - кер≥вниꆆ аудиторськоњ†† ф≥рми зобов'€заний† зд≥йснювати ротац≥ю кер≥вник≥в аудиторських перев≥рок.

Ѕажано, щоб громадськ≥сть мала у€вленн€ про види послуг, що робл€тьс€ аудитором €к фах≥вцем в галуз≥ аудиторськоњ допомоги. ќтже, €кщо аудитор† Ї† членом† —п≥лки аудитор≥в† ”крањни,† ‘едерац≥њ профес≥йних бухгалтер≥в ≥ аудитор≥в ”крањни,† ≥ншоњ профес≥йноњ орган≥зац≥њ,† або внесений до† реЇстру јудиторськоњ палати ”крањни, то йому не заборон€Їтьс€ зд≥йснювати† саморекламу.

ѕри пошуку роботи або фаховоњ зайн€тост≥ аудитор може† про≥нформувати† зац≥кавлених† ос≥б через засоби масовоњ ≥нформац≥њ про те,† що в≥н бажаЇ вступити в асоц≥ац≥ю† або сп≥лку† чи† одержати† €кусь† посаду.† ќднак† оголошенн€ про пошук роботи за угодою п≥др€ду або† за† сум≥сництвом† сл≥д робити т≥льки через профес≥йну пресу ≥ лише за умови,† що буде зашифровано ≥ не буде розголошуватис€ його ≥м'€, адреса, номер телефону.

ѕр≥звище аудитора може бути включене в дов≥дник за умови,† що н≥ дов≥дник у ц≥лому,† н≥ конкретний запис у ньому не пересл≥дують рекламноњ мети стосовно аудитор≥в,† включених у дов≥дник. «аписи в дов≥днику повинн≥ обмежуватис€ адресою,† номером телефону,† даними про досв≥д роботи, а також будь-€кою ≥ншою ≥нформац≥Їю, необх≥дною дл€ того,† щоб зв'€затис€ з особою або орган≥зац≥Їю, зазначеними у запис≥.

јудитори, що† волод≥ють† авторськими† правами† на† книги† або статт≥ з профес≥йних питань, можуть вказувати у книгах або статт€х своЇ† ≥м'€† ≥† профес≥йну† квал≥ф≥кац≥ю,† а† тако憆 назву†† своЇњ аудиторськоњ† ф≥рми,† але† при† цьому† не† повинн≥ надавати н≥€коњ ≥нформац≥њ стосовно послуг, €к≥ робить ф≥рма.

«вичайно оплата за наданн€ аудиторських послуг встановлюЇтьс€† на† основ≥† в≥дпов≥дних† погодинних або денних розц≥нок дл€ кожноњ особи,† зайн€тоњ њх наданн€м.

¬инагорода аудитора повинна† реально† в≥дбивати† варт≥сть† послуг профес≥йного характеру, наданих† кл≥Їнтов≥, ≥ встановлюватис€† з врахуванн€м:

1. навичок ≥ знань,† що необх≥дн≥ дл€ даного виду профес≥йних послуг;

2. р≥вн€ п≥дготовки ≥ на€вност≥ практичного досв≥ду;

3. часу, витраченого кожною особою, що бере участь у наданн≥ профес≥йних послуг;

4. р≥в툆† в≥дпов≥дальност≥,†† щ необх≥дни醆 д눆 наданн€ в≥дпов≥дних послуг.

«авданн€м† аудитора,† що† робить† профес≥йн≥† послуги† в галуз≥ оподатковуванн€, Ї створенн€ атмосфери найб≥льшого спри€нн€ кл≥Їнтов≥.† Ќадан≥ послуги мають бути профес≥йно грамотними,† ≥ н≥ за €ких† обставин не порушувати об'Їктивност≥ та конф≥денц≥йност≥. ѕри п≥дготовц≥ податковоњ декларац≥њ дл€ кл≥Їнта аудитор не маЇ права гарантувати њњ абсолютну правильн≥сть, а також те, що запропонован≥† рекомендац≥њ† по† податках† не† п≥дл€гають† н≥€кому сумн≥ву.† Ќавпаки, аудитор повинен переконатис€ в тому, що кл≥Їнту в≥домо† про† ≥снуюч≥† обмеженн€,† властив≥† консультац≥€м з питань оподатковуванн€, щоб у раз≥ неправильного або неоднозначного† тлумачен툆 окремих питань оподатковуванн€ трет≥ми особами його† думка† не† сприймалас€††† користувачами† послуг† за остаточну ≥стину. ¬с€ в≥дпов≥дальн≥сть за зм≥ст† ≥† в≥рог≥дн≥сть† ≥нформац≥њ,† що лежить† в† основ≥† декларац≥њ,† покладаЇтьс€ на кл≥Їнта.

јудитор† не† повинен† брати участ≥ у складанн≥ зв≥ту або податковоњ декларац≥њ,† €кщо Ї вс≥ п≥дстави вважати,† що в них:

1. криЇтьс€ обман або неправильне представленн€ даних;

2. м≥ст€тьс€†† положен툆† або† ≥нформац≥€, що можуть бути помилковими або обманом;

3. Ї пропуски або в≥дсутн€ €сн≥сть представленн€ ≥нформац≥њ в зв≥тност≥.

—кладаючи податкову декларац≥ю, аудитор зобов'€заний по можливост≥ використовувати декларац≥њ кл≥Їнта за минул≥ роки, наводити† в≥дпов≥дн≥† дов≥дки† ≥† робити† запит膆 у†† тих випадках, коли† подана ≥нформац≥€ викликаЇ його сумн≥в з огл€ду на правильн≥сть ≥ повноту, робити† вмотивован≥† посилан툆 на† записи в бухгалтерських зв≥тах ≥ документах.

якщо† аудиторов≥† стаЇ в≥домий факт ≥стотноњ помилки або пропуску ≥нформац≥њ у податков≥й декларац≥њ за попередн≥й р≥к, то в≥н негайно† спов≥щаЇ† про† це† кл≥Їнта ≥ рекомендуЇ йому довести† до† в≥дома† про† так≥† нестач≥†† 醆 пропуск膆 податкову адм≥н≥страц≥ю. Ѕез† в≥дпов≥дного† дозволу† кл≥Їнта аудитор не маЇ права пов≥домл€ти податков≥й адм≥н≥страц≥њ под≥бну ≥нформац≥ю. якщо 憆 кл≥Їнт† не† намагаЇтьс€† виправити помилку, то аудитор може розгл€нути питанн€ про неможлив≥сть сп≥вроб≥тництва з таким кл≥Їнтом.

ѕроцес†† розширен툆† сфер膆 аудиторськоњ†† д≥€льност≥ найчаст≥ше† приводить† до† утворен툆 в≥докремлених† господарських п≥дрозд≥л≥в у м≥сц€х, де д≥ючий аудитор до цього не практикував. ќск≥льки† одному† аудиторов≥†† неможлив опанувати особливим† досв≥дом† по† всьому† спектру† аудиторських послуг, то не рац≥онально в одн≥й аудиторськ≥й ф≥рм≥ розвивати практику† наданн€ послуг, €к≥ не матимуть попиту у кл≥Їнт≥в. ” цих умовах кл≥Їнт або д≥ючий аудитор,† за погодженн€м ≥з кл≥Їнтом, може† звернутис€ по допомогу до ≥ншого аудитора.

ѕослуг膆 аб консультац≥њ†† аудитора,†† щ волод≥Ї спец≥альною† квал≥ф≥кац≥Їю,† можуть† бути† затребуван≥†† у†† таких випадках:

1. кл≥Їнтом:

а) п≥с눆 попереднього† обговорен툆 ≥ консультац≥й ≥з д≥ючим аудитором;

б) на†† особлив円 прохан툆† або† за† рекомендац≥Їю† д≥ючого аудитора;

в) без звертанн€ до д≥ючого аудитора;

2. д≥ючим аудитором ≥з належним† дотриманн€м† зобов'€зан툆 у конф≥денц≥йност≥.

 л≥Їнт маЇ незаперечне право обирати аудитора ≥ робити зам≥ну на св≥й розсуд. ѕри цьому законн≥ ≥нтереси власник≥в п≥дприЇмства повинн≥† бути† захищен≥,† але† не† менше† важливим† Ї† ≥† те,† щоб аудитор-спадкоЇмець,† €ким† мають нам≥р зам≥нити д≥ючого аудитора, мав† можлив≥сть† з'€сувати,† чи† Ї† €к≥сь† обставини† профес≥йного характеру,† з† огл€ду† на €к≥ в≥н не маЇ права робити послуги, а це неможливо зробити без пр€моњ сп≥вбес≥ди† з† д≥ючим† аудитором.†

ƒо прийн€тт€ нового призначенн€, що передбачаЇ наданн€ профес≥йних† послуг,† аудитор-спадкоЇмець маЇ пересв≥дчитис€,† чи† поставив† до† в≥дома майбутн≥й кл≥Їнт д≥ючого аудитора про нам≥чену зам≥ну ≥† чи† дав† майбутн≥й† кл≥Їнт дозв≥л,† переважно† в письмовому вигл€д≥ , обговорювати† його† справи.† якщо в такому дозвол≥ в≥дмовлено, або дозв≥л н円 отримано, то аудитор-спадкоЇмець в≥дхил€Ї призначенн€. ќтримавши дозв≥л, аудитор-спадкоЇмець† маЇ попросити† д≥ючого† аудитора, бажано в письмовому вигл€д≥ дати будь-€ку ≥нформац≥ю† профес≥йного† характеру,† в≥дому йому,† про €ку варто знати до ухваленн€ р≥шенн€ про нове призначенн€.

ѕ≥д час† обм≥ну† ≥нформац≥Їю† аудитор-спадкоЇмець маЇ можлив≥сть переконатис€† в† тому,† що обставини,† за €ких пропонуЇтьс€ зам≥на аудитора,† Ї прийн€тними ≥ призначенн€ може† бути† прийн€те.†  р≥м того,† такий† обм≥н† ≥нформац≥Їю про кл≥Їнта дозвол€Ї п≥дтримувати гармон≥йн≥† в≥дносини,† що† повинн≥† ≥снувати† завжди† м≥ж вс≥ма аудиторами, до† €ких† кл≥Їнти† звертаютьс€† по† консультац≥ю† ≥ допомогу.

ЅезпосереднЇ сп≥лкуванн€ м≥ж аудиторами дозвол€Ї запоб≥гти† прийн€ттю аудитором-спадкоЇмцем призначенн€ на виконанн€ послуг без з'€суванн€ факт≥в, що стосуютьс€ справи, а також захистити ≥нтереси д≥ючого аудитора у† тих† випадках,† коли запропонована зам≥на аудитора Ї насл≥дком сумл≥нного виконанн€ ним своњх профес≥йних обов'€зк≥в або в раз≥ спроб чинити† йому перешкоди у ход≥ перев≥рки.

†”† свою† чергу† д≥ючий† аудитор,† що† ще не склав перед кл≥Їнтом своњх повноважень ≥ зобов'€зань, маЇ дати в≥дпов≥дь, бажано в письмовому† вигл€д≥ , з по€сненн€ми,†† щ ≥снують†† причини профес≥йного характеру,† зг≥дно з €кими аудитор не може приступити до роботи. якщо Ї €к≥сь причини або ≥нш≥ обставини,† що вимагають б≥льш детального розкритт€, то в≥н повинен† переконатис€,† що кл≥Їнт† дав† дозв≥л пов≥домити детал≥ ц≥Їњ ≥нформац≥њ аудитору-спадкоЇмцю. ќтримавши† дозв≥л† в≥д† кл≥Їнта,† д≥ючий аудитор розкриваЇ† всю ≥нформац≥ю† аудитору-спадкоЇмцю,† щоб той прийн€в р≥шенн€ про нове призначенн€,† а також в≥дверто обговорюЇ з† ним ус≥ питанн€,† що мають в≥дношенн€ до призначенн€, про €к≥ останн≥й повинен знати.

ƒ≥ючий† аудитор† повинен† негайно† передати† по† опису аудитору-спадкоЇмцю† вс≥† бухгалтерськ≥ книги ≥ документи кл≥Їнта, €кщо вони знаходилис€ в нього на збереженн≥, а також т≥, що велис€ п≥с눆 зм≥ни† призначенн€,† але† до зак≥нченн€ терм≥на угоди.† ¬≥н повинен до зак≥нченн€ терм≥на договору надавати кл≥Їнтов≥ послуги, €кщо† т≥льки† в нього не буде причин в≥дмовитис€ в≥д подальшого њх наданн€.

ƒе€к≥ п≥дприЇмства орган≥зовують конкурси серед потенц≥йних аудитор≥в на право наданн€ ними профес≥йних послуг. ” в≥дпов≥дь† на оголошенн€ або письмову пропозиц≥ю в≥д кл≥Їнта або ж за власною ≥н≥ц≥ативою аудитор повинен† в≥дзначити† в† за€вц≥† або ≥нших документах необх≥дн≥сть†† проведен툆 зустр≥ч≥† з† д≥ючим аудитором.

–езультати аудиторськоњ перев≥рки аудитор оформл€Ї висновком про €к≥сть складеноњ замовником бухгалтерськоњ зв≥тност≥ ≥ декларац≥њ про ф≥нансово-господарську д≥€льн≥сть. ” випадках неналежного стану бухгалтерського обл≥ку у замовника аудитор на поданий зв≥т (декларац≥ю) висновок не складаЇ. ѕ≥сл€ л≥кв≥дац≥њ недол≥к≥в у бухгалтерському обл≥ку провадитьс€ повторний аудит, €кий оформл€ють окремим висновком, що п≥дтверджуЇ достов≥рн≥сть бухгалтерського обл≥ку, балансу ≥ зв≥тност≥ суб'Їкта п≥дприЇмницькоњ д≥€льнос≠т≥. ќдночасно у висновку аудитора зазначаЇтьс€ стан бухгал≠терського обл≥ку в≥дносно своЇчасност≥ ≥ правильност≥ в≥доб≠раженн€ господарськоњ д≥€льност≥ ѕри цьому вказуЇтьс€, чи в≥дпов≥даЇ первинна документац≥€ з обл≥ку типовим формам. затвердженим статистичними органами, або спец≥ал≥зованим формам, затвердженим м≥н≥стерствами ≥ в≥домствами.

јудиторський висновок повинен м≥стити ≥нформац≥ю, €ка вважаЇтьс€ обов'€зковою. ƒо нењ в≥днос€ть:†

1. ќсновн≥ в≥домост≥ про аудитора:

а) назва аудиторськоњ ф≥рми, номер та дата л≥ценз≥њ, виданоњ јудиторською палатою ”крањни, адреса, телефон (факс);

б) назва документа "јудиторський висновок про достов≥рн≥сть бухгалтерськоњ зв≥тност≥ та анал≥з ф≥нансового стану в≥дкритого акц≥онерного товариства (пiдприЇмства-емiтента обл≥гац≥й, страховоњ компан≥њ чи ≥нвестиц≥йного фонду);

в) м≥сце проведенн€ та дата складанн€ висновку;

г) в≥домост≥ про аудитора: пр≥звище, iнiцiали, номер, сер≥€, дата видач≥ сертиф≥ката аудитора јудиторською палатою ”крањни:

д) масштаб перев≥рки;

е) перел≥к нормативних та законодавчих акт≥в, за €кими зд≥йснено перев≥рку;

Ї) методи, €к≥ використовуютьс€ при перев≥рц≥;

ж) перел≥к документ≥в, €кi використано дл€ зд≥йсненн€ аудиторськоњ перев≥рки;

2. ќсновн≥ в≥домост≥ про ем≥тента: найменуванн€ ем≥тента, код ™ƒ–ѕќ”, органiзацiйно-правова форма ем≥тента, номер св≥доцтва про державну реЇстрац≥ю, дата видач≥ св≥доцтва, орган, що видав св≥доцтво, юридична адреса та м≥сцезнаходженн€, телефакс, телетайп, телекс, електронна пошта, розрахунковий рахунок, ћ‘ќ, назва банку, основн≥ види д≥€льност≥, к≥льк≥сть акц≥онер≥в, к≥льк≥сть власник≥в обл≥гац≥й, чисельнiсть працiвникiв, найменуванн€, мiсцезнаходженн€, телефон незалежного реЇстратора (за на€вностi), найменуванн€, мiсцезнаходженн€, телефон депозитарiю, з €ким укладений договiр (за на€вностi), найменуванн€, мiсцезнаходженн€, телефон торговц€ цiнними паперами, з €ким укладений договiр (за на€вностi), останн€ дата опублiкуванн€ iнформацiњ про дi€льнiсть емiтента, назва друкованого органу, тираж, дата поданн€ до  омiсiњ останнього рiчного звiту, дата проведенн€ останнiх зборiв акцiонерiв (дл€ вiдкритих акцiонерних товариств), найменуванн€ та мiсцезнаходженн€ юридичноњ особи, уповноваженоњ емiтентом виплачувати доход вiд його цiнних паперiв, дата i термiн виплати дивiдендiв;

3. —тан бухгалтерського облiку та зв≥тност≥:

а) форма веденн€ бухгалтерського обл≥ку;

б) вiдповiднiсть бухгалтерського облiку до вимог ѕоложенн€ про органiзацiю бухгалтерського облiку i звiтностi в ”крањнi, нормативних актiв ћiнiстерства фiнансiв щодо органiзацiњ бухгалтерського облiку в ”крањнi та iнших нормативних документiв з питань органiзацiњ бухгалтерського облiку;

в) висновок про проведенн€ рiчноњ iнвентаризацiњ вiдповiдно до вимог Iнструкцiњ з iнвентаризацiњ основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв, документiв ≥ розрахункiв† та вiдображенн€ њњ результатiв.

г) своЇчаснiсть складанн€ бухгалтерськоњ та статистичноњ зв≥тност≥;

4. —татутний фонд:

а) формуванн€ статутного фонду (за€влений та сплачений);

б) склад i структура статутного фонду (кiлькiсть та види акцiй, номiнальна вартiсть), перелiк власникiв, €кi володiють бiльш нiж 5% статутного фонду товариства, акцiонер, €кий володiЇ контрольним пакетом;

в) додержанн€ термiнiв вiдкритоњ передплати акцiй та термiнiв оплати у разi випуску цiнних паперiв на перiод перев≥рки;

г) додержанн€ правил та вимог додаткового випуску акцiй згiдно з «аконом ”крањни "ѕро цiннi папери i фондову бiржу";

д) пор€док оцiнки вкладiв у статутний фонд згiдно з засновницькими документами (дл€ вкладiв, внесених у матерiальнiй формi, навести њх перелiк ≥з зазначенн€м дати випуску, залишковоњ вартостi, розмiру зносу, а також iнвентарного номера; дл€ нематерiальних активiв - перелiк, вартiсть та термiн використанн€);

е) пор€док формуванн€ та змiн статутного фонду, додержанн€ вимог «акону ”крањни "ѕро господарськi товариства";

Ї) пор€док веденн€ аналiтичного облiку до рахунк≥в "—татутний фонд" та "–озрахунки з учасниками та засновниками", своЇчаснiсть i достовiрнiсть записiв про змiни прав власностi у разi веденн€ реЇстру власникiв цiнних паперiв на пiдприЇмствi;

ж) викуп акцiй власноњ емiсiњ та њх подальше використанн€, спiввiдношенн€ цiни викупу та номiнальноњ вартостi акц≥й;

з) емiсiйний доход, його облiк i використанн€;

5. ќблiк основних засобiв, нематерiальних активiв та њх зносу (амортизацiњ):

а) на€внiсть власних та орендованих основних засобiв, достовiрнiсть њх оц≥нки, розмiр оплати за орендован≥ засоби (по кожному окремо);

б) вiдповiднiсть аналiтичного та синтетичного облiку основних засобiв чинному законодавству;

в) правильнiсть вiдображенн€ в облiку та звiтностi результатiв ≥ндексац≥њ, надходжень, реал≥зац≥њ, лiквiдацiњ вибутт€, ремонту, ≥нвентаризац≥њ† основних засобiв;

г) методи визначенн€ зносу (амортизацiњ) основних засобiв, забезпеченн€ незмiнностi визначених методiв прот€гом звiтного перiоду,† вiдповiднiсть облiку зносу та амортизацiњ чинному законодавству.

д) склад нематерiальних активiв, достовiрнiсть i повнота њх оц≥нки;

е) вiдповiднiсть чинному законодавству вiдображенн€ в бухгалтерському облiку незавершених капiтальних вкладень;

6. ќблiк фiнансових вкладень:

а) склад та структура фiнансових вкладень, оцiнка њх л≥кв≥дност≥,† достовiрнiсть вiдображенн€ сум в аналiтичному бухгалтерському облiку;

б) формуванн€ балансовоњ вартостi придбаних цiнних паперiв, визначенн€ витрат на њх придбанн€;

в) правильнiсть зберiганн€ цiнних паперiв, оплата послуг (депозиторiв), на€внiсть депозитного договору;

г) правильнiсть документального оформленн€ i вiдображенн€ в облiку операцiй з цiнними паперами;

д) достовiрнiсть визначенн€ i вiдображенн€ в облiку фiнансових результатiв вiд реалiзацiњ цiнних паперiв;

е) повнота сплати держмита за операцi€ми з цiнними паперами;

7. ќблiк товарно-матерiальних ц≥нностей:

а) методи оцiнки товарно-матерiальних цiнностей i забезпеченн€ незмiнностi визначених методiв прот€гом звiтного перiоду;

б) вiдповiднiсть облiку товарно-матерiальних цiнностей чинному законодавству за видами ц≥нностей (матер≥али, паливо, запасн≥ частини), правильн≥сть в≥дображенн€ сум податку на додану варт≥сть, сплачених постачальникам;

в) правильн≥сть в≥дображенн€ в обл≥ку i зв≥тност≥ дооцiнки та уц≥нки залишк≥в матер≥альних ц≥нностей;

г) правильнiсть вiдображенн€ в облiку надходжень, використанн€ та† реалiзацiњ малоцiнних ≥ швидкозношуваних предметiв;

8. ќблiк коштiв i розрахункiв:

а) вiдповiднiсть чинному законодавству облiку касових операцiй:† дотриманн€ лiмiту каси, правильн≥сть оформленн€ прибуткових i видаткових касових ордерiв, правильнiсть веденн€ касовоњ книги;

б) на€внiсть та правильнiсть використанн€ банкiвських рахунк≥в;

в) склад та стан дебiторськоњ i кредиторськоњ заборгованостей;

г) вiдповiднiсть чинному законодавству розрахункiв по заробiтн≥й плат≥;

д) вiдповiднiсть чинному законодавству розрахункiв з пiдзвiтними особами;

е) вiдповiднiсть чинному законодавству розрахункiв з бюджетом, позабюджетними фондами та внескiв на соц≥альн≥ заходи;

Ї) правильн≥сть розрахунк≥в ≥з засновниками;

ж) на€вн≥сть i стан внутр≥шньов≥домчих i внутр≥шньогосподарських розрахункiв;

з) правильн≥сть розрахунк≥в за зовн≥шньоеконом≥чною д≥€льн≥стю;

9. ќбл≥к позикових кошт≥в:

а) склад та структура позикових коштiв, сп≥вв≥дношенн€ власних та позикових кошт≥в.

б) на€вн≥сть непогашеноњ заборгованост≥ з банк≥вських позик;

в) аналiз спiввiдношенн€ позикових i власних коштiв, коефiцiЇнту† покритт€ заборгованост≥;

г) вiдповiднiсть облiку короткострокових ≥ довгострокових кредитiв чинному законодавству;

д) види облiгацiй, мета випуску, термiни погашенн€ та њх додержанн€;

е) додержанн€ пор€дку вiдображенн€ в облiку витрат, пов'€заних з емiсiЇю обл≥гац≥й;

Ї) напр€ми використанн€ коштiв, одержаних вiд емiсiњ обл≥гац≥й;

ж) стан облiку iменних облiгацiй, своЇчаснiсть реЇстрацiњ змiни њх власник≥в;

з) форми та джерела виплати вiдсоткiв по облiгацi€х, джерела погашенн€ (викупу) обл≥гац≥й;

10. ќблiк витрат виробництва та обiгу:

а) вiдповiднiсть веденн€ облiку витрат на виробництво до вимог† «акону ”крањни "ѕро оподаткуванн€ прибутку пiдприЇмств" та галузевих “ипових положень по плануванню, облiку i калькулюванню собiвартостi продукц≥њ;

б) достовiрнiсть даних про фактичну собiвартiсть продукцiњ та оцiнки залишкiв незавершеного виробництва;

в) склад витрат майбутнiх перiодiв i правильнiсть њх вiднесенн€ на витрати;

11. ќблiк реалiзацiњ товарiв та готовоњ продукцiњ, фiнансових результатiв та використанн€ прибутку:

а) оцiнка готовоњ продукцiњ i товарiв та њх облiк;

б) методи облiку реалiзацiњ готовоњ продукцiњ i товарiв та забезпеченн€ незмiнностi визначених методiв прот€гом звiтного перiоду;

в) достовiрнiсть даних про виручку (валовий дох≥д) вiд реалiзацiњ продукцiњ (робiт, послуг).

г) правильнiсть визначенн€ сум податку на додану вартiсть та акцизного збору, що пiдл€гають сплатi до бюджету;

д) правильнiсть розрахунку фактичноњ собiвартостi реалiзованоњ продукцiњ та результату вiд њњ реал≥зац≥њ;

е) достовiрнiсть результату вiд iншоњ реалiзацiњ та його структура;

Ї) вiдповiднiсть складу позареалiзацiйних доходiв i витрат вимогам ѕравил застосуванн€ «акону ”крањни "ѕро оподаткуванн€ прибутку пiдприЇмств";†

ж) правильн≥сть обл≥ку зовн≥шньоеконом≥чних операцiй (купiвлi-продажу, бартерних), сплати митних зборiв, мита, податку на додану вартiсть, акцизного збору та iнших платежiв, пов'€заних з веденн€м зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥€льност≥;

з) на€вн≥сть спiльноњ господарськоњ дi€льностi та правильнiсть розподiлу i вiдображенн€ у звiтностi доходiв вiд цiЇњ д≥€льност≥;

и) правильнiсть визначенн€ балансового та оподатковуваного прибутку;

≥) правильнiсть розподiлу прибутку згiдно зi статутом та рiшенн€м зборiв акцiонерiв;

њ) правильнiсть облiку i покритт€ збиткiв минулого року, на€вностi та використанн€ прибуткiв минулого року;

12. ќблiк фондiв та њх використанн€:

а) на€внiсть спецiальних i цiльових фондiв, њх формуванн€ та використанн€ згiдно з чинним законодавством;

б) правильнiсть вiдображенн€ в облiку i звiтностi курсових рiзниць за операцi€ми з iноземною валютою;

в) склад i правильнiсть утворенн€ резервiв за рахунок собiвартостi;

г) облiк i використанн€ коштiв цiльового ф≥нансуванн€;

13. ќблiк розрахункiв з бюджетом та фондами соцiального страхуванн€:

а) вiдповiднiсть «акону ”крањни "ѕро податок на додану вартiсть"† розрахунку платежу податку до бюджету або бюджетного вiдшкодуванн€ цього податку;

б) вiдповiднiсть «акону ”крањни "ѕро оподаткуванн€ прибутку пiдприЇмств" розрахунку оподаткованого прибутку.

в) вiдповiднiсть розрахункiв та сплати державного мита за операцiњ з цiнними паперами ƒекрету  абiнету ћiнiстрiв ”крањни "ѕро державне мито";†

г) вiдповiднiсть ƒекрету  абiнету ћiнiстрiв ”крањни "ѕро прибутковий податок з громад€н" нарахуванн€ та сплати в бюджет прибуткового податку з громад€н iз заробiтноњ плати, iнших виплат, дивiдендiв;

д) вiдповiднiсть чинному законодавству розрахунку збору на обов'€зкове державне пенсiйне страхуванн€;

е) вiдповiднiсть чинному законодавству розрахунку збору на обов'€зкове соцiальне страхуванн€;

Ї) вiдповiднiсть чинному законодавству нарахувань до ‘онду страхуванн€ на випадок безробiтт€ та виплат з нього;

ж) вiдповiднiсть чинному законодавству вiдрахувань на будiвництво, ремонт i утриманн€ автомобiльних дорiг;

з) вiдповiднiсть чинному законодавству вiдрахувань до ƒержавного iнновацiйного фонду;

15. јналiз фiнансового стану зг≥дно балансу (форма є1), звiту про† фiнансовi результати та њх використанн€ (форма є2), звiту про фiнансово-майновий стан (форма є3), довiдки про вартiсть чистих активiв, довiдки про фiнансовi вкладенн€, вiдомостi статистичних органiв, даних оперативного облiку ем≥тента та ≥ншоњ додатковоњ iнформацiњ [10].

јудиторський висновок п≥дписуЇ в≥д ≥мен≥ аудиторськоњ ф≥рми њњ директор або аудитор, €кий маЇ на це повноваженн€. ѕ≥сл€ п≥дписанн€ аудиторського висновку аудитор повинен попередити кл≥Їнта про в≥дпов≥дальн≥сть за несвоЇчасне поданн€ аудиторського висновку податков≥й ≥нспекц≥њ у раз≥ проведенн€ обов'€зкового аудиту.


–озд≥л 4

«наченн€ ≥ роль Ќац≥ональних стандарт≥в аудиту

 

јудит €к форма ≥нтелектуальноњ д≥€льност≥ маЇ певн≥ особливост≥ орган≥зац≥њ ≥ методики проведенн€. ћ≥жнародн≥ асоц≥ац≥њ бухгалтер≥в ≥ аудитор≥в узагальнили досв≥д орган≥зац≥њ ≥ методики обл≥ку та аудиту в крањнах з р≥зними формами власност≥ ≥ господарюванн€ у вигл€д≥ м≥жнародних норм аудиту, €к≥ певною м≥рою виконують функц≥њ стан≠дарт≥в з обл≥ку ≥ аудиту.

—тандарти аудиту - це загальн≥ кер≥вн≥ матер≥али дл€ допомоги аудиторам у виконанн≥ њх обов'€зк≥в з аудиту ф≥≠нансовоњ зв≥тност≥. ” них подано профес≥йн≥ вимоги до €кост≥ (компетентн≥сть, незалежн≥сть, об'Їктивн≥сть) аудитора та €кост≥ аудиторських висновк≥в ≥ доказ≥в (св≥дчень). ћетою стандар≠т≥в аудиту Ї встановленн€ загальних правил аудиторськоњ д≥€льност≥ щодо орган≥зац≥њ ≥ методики проведенн€. ” прак≠тиц≥ аудиту в ”крањн≥ в перех≥дний пер≥од до ринковоњ еко≠ном≥ки необх≥дно користуватис€ м≥жнародними ≥ нац≥ональ≠ними стандартами, нормативними документами з орган≥зац≥њ ≥ методолог≥њ бухгалтерського обл≥ку ≥ ф≥нансово-господарсь≠кого контролю, €к≥ застосовуютьс€ у в≥тчизн€н≥й практиц≥.

ќсновн≥ принципи њ вимоги щодо розробки стандарт≥в аудиту визначен≥ м≥жнародними нормативами аудиту Ч є1 "ћета ≥ основн≥ принципи проведенн€ аудитуФ ≥ є3 "ќсновн≥ принципи регулюванн€ аудиту". ќстанн≥й унормовуЇ прин≠ципи аудиторськоњ профес≥йноњ в≥дпов≥дальност≥, €к≥ необ≠х≥дно застосовувати при виконанн≥ будь-€кого аудиту ≥ вра≠ховувати при розробц≥ конкретних стандарт≥в аудиту.

ƒо основних принцип≥в норм аудиту в≥днос€ть:

1. ц≥л≥сн≥сть, об'Їктивн≥сть ≥ незалежн≥сть, конф≥денц≥йн≥сть, знанн€ ≥ компетентн≥сть;

2. правила використанн€ результат≥в роб≥т, виконаних ≥нши≠ми аудиторами;

3. документальне оформленн€, плануванн€, одержанн€ до≠каз≥в аудитором;

4. перев≥рка систем обл≥ку ≥ внутр≥шнього контролю;

5. анал≥з висновку аудитора ≥ складанн€ ним зв≥ту.

 ожний стандарт аудиту маЇ визначити певну частину або сто≠рону аудиторськоњ роботи, повинен бути коротким ≥ лако≠н≥чним, але з достатньою повнотою описувати вимоги до регулюванн€ об'Їкта стандарту.

ћ≥жнародн≥ нормативи аудиту мають† Їдину внутр≥шню структуру, до €коњ вход€ть так≥ рубрики:

1. вступ Ч розгл€даЇтьс€ загальна мета аудиту та основн≥ принципи, €к≥ Ї визначальними дл€ профес≥йноњ значимост≥ аудиту ≥ застосовуютьс€ при аудит≥ ф≥нансовоњ зв≥тност≥;

2. мета аудиту Ч встановити достов≥рн≥сть ф≥нансовоњ зв≥т≠ност≥;

3. в≥дпов≥дальн≥сть за ф≥нансов≥ зв≥ти Ч визначаЇтьс€ в≥дпо≠в≥дальн≥сть за достов≥рн≥сть ф≥нансовоњ зв≥тност≥ управл≥нсь≠кого апарату об'Їкта (точн≥сть й адекватн≥сть бухгалтерського обл≥ку ≥ внутр≥шнього контролю принципам обл≥ковоњ пол≥тики, спр€мованоњ на захист актив≥в ≥ пасив≥в суб'Їкта господарюванн€);

4. обс€г аудиту Ч ≥нформац≥€, необх≥дна дл€ оц≥нки ф≥нансо≠воњ зв≥тност≥ (аудитор розгл€даЇ систе≠му обл≥ку ≥ внутр≥шнього аудиту, оц≥нюЇ ризи≠к контролю, що дасть змогу визначити типи потенц≥йних помилок, фактори ризику, методи перев≥рки);

5. етика Ч додержанн€ основних правил етики профес≥йного аудитора, визначених ћ≥жна≠родною федерац≥Їю бухгалтер≥в: пр€мол≥н≥йн≥сть ≥ чесн≥сть, об'Їктивн≥сть ≥† незалежн≥сть, а також дотриманн€ конф≥денц≥йност≥, необх≥дноњ дл€ надан≠н€ профес≥йних послуг);

6. плануванн€ Ч зазначаЇтьс€ потреба плануванн€ роботи аудитора, проведенн€ контрольних тест≥в, €к≥ дадуть змогу йому €к≥сно виконати замовленн€ кл≥Їнта. ѕлануванн€ необ≠х≥дне дл€ отриманн€ ≥нформац≥њ про б≥знес кл≥Їнта, вивчен≠н€ системи обл≥ку ≥ внутр≥шнього контролю; оц≥нки ступен€ ризику, в тому числ≥ ризику матер≥альних втрат; розрахун≠ку необх≥дного часу ≥ обс€гу аудиторськоњ роботи;

7. робота, виконана ≥ншими аудиторами Ч аудитор зобов'€за≠ний перев≥р€ти ту частину роботи, €ку доручив виконувати ≥ншим фах≥вц€м або аудиторам, що п≥дпор€дкован≥ йому. якщо аудитор використовуЇ результати роботи, виконаноњ ≥ншими прац≥вниками, то в≥н повинен бути упевнений, що ц€ робота в≥дпов≥даЇ вимогам аудиту;

8. документац≥€ Ч робота аудитора маЇ документуватис€ ним самим, що необх≥дно дл€ оц≥нки њњ €кост≥, своЇчасност≥ та в≥дпов≥дност≥ стандартам бухгалтерського обл≥ку й аудиту;

9. очевидн≥сть аудиту Ч дл€ отриманн€ показник≥в ефек≠тивност≥ бухгалтерського обл≥ку ≥ контролю господарських операц≥й вдаютьс€ до контрольних тест≥в;

10. висновок ≥ зв≥т Ч висновок аудитора маЇ бути обірунтованим ф≥нансовою зв≥тн≥стю, до €коњ висуваютьс€† вимоги достов≥рност≥ та адекватност≥ даним бухгалтерського обл≥ку, а зв≥т аудитора маЇ висв≥тлити причини ≥ насл≥дки аудиторськоњ перев≥рки ф≥нансовоњ зв≥тност≥.

ќтже, в ћ≥жнародних нормативах аудиту† викладено основн≥ напр€ми аудиту, зок≠рема плануванн€, контроль, ≥ ф≥ксац≥ю результат≥в викона≠ноњ роботи. ѕри цьому зазначаЇтьс€, що аудитор маЇ вивчи≠ти систему обл≥ку ≥ оц≥нити њњ придатн≥сть дл€ складанн€ достов≥рноњ зв≥тност≥. ќтриман≥ аудитором дан≥ повинн≥ бути достов≥рними ≥ достатн≥ми дл€ обірунтуванн€ висновк≥в з питань, поставлених на досл≥дженн€ аудиту. јудитор може не виконувати частину роботи у випадку, €кщо в≥н впевне≠ний, що внутр≥шн≥й контроль (аудит) на п≥дприЇмств≥ доб≠ро€к≥сний. “ак, аудитор може використати дан≥ ≥нвентари≠зац≥њ матер≥ально-виробничих запас≥в, перев≥рених рев≥зорами, €кщо в≥н впевнений в €к≥сному њњ проведенн≥ та в≥дображенн≥ результат≥в у систем≥ обл≥ку ≥ зв≥тност≥.

јудиторська палата ”крањни з метою регламентуванн€ правил ≥ пор€дку проведенн€ аудиту та виконанн€ аудиторських пос≠луг розробл€Ї ≥ частково завершила складанн€ нац≥ональних стандарт≥в аудиту. •рунтуютьс€ вони на законодавств≥ ”крањни про аудиторську д≥€льн≥сть ≥ м≥жнародних нормах аудиту, а також профес≥йн≥й терм≥нолог≥њ, прийн€т≥й у св≥тов≥й практиц≥.

ѕравов≥ й орган≥зац≥йн≥ основи аудиторськоњ д≥€льност≥ в ”крањн≥ регламентуютьс€ законодавством, а також нормативними актами про сертиф≥кац≥ю фах≥вц≥в з аудиту ≥ л≥цензуванн€ њхньоњ д≥€льност≥. ќсновними концепц≥€ми з розробки нац≥ональних стандарт≥в, затверджених јудиторською палатою ”крањни, пе≠редбачено скласти двадц€ть основних норматив≥в:

1. є1 Ућета та завданн€ проведенн€ аудитуФ Ц обірунтовуЇтьс€ мета аудиту, його сутн≥сть та функц≥ональн≥ завданн€ у ф≥нансово-господарському контрол≥. ¬икористовуЇтьс€ на орган≥зац≥йн≥й стад≥њ при формуванн≥ аудитором завданн€ на проведенн€ роб≥т;

2. є2 Уƒогов≥р на проведенн€ аудитуФ Ц обірунтовуютьс€ умови догов≥рних в≥дносин при проведенн≥ аудиту, мета договору та його структура, предмет договору, зобовТ€занн€ стор≥н, варт≥сть виконаних роб≥т. ¬икористовуЇтьс€ при встановленн≥ догов≥рних в≥дносин на проведенн€ аудиту, визначенн≥ обс€гу роб≥т, строку њх виконанн€, пор€дку здаванн€-прийманн€, оплати вартост≥ виконаних роб≥т, а також форм ≥ строк≥в розрахунк≥в за ними;

3. є3 Уќсновн≥ принципи, €к≥ регулюють аудитФ Ц викладаютьс€ принципи профес≥йноњ етики (незалежн≥сть, обТЇктивн≥сть, компетентн≥сть та доброзичлив≥сть) ≥ методолог≥њ аудиту (виб≥р методики, прийом≥в аудиту, оц≥нка значущост≥ аудиту, критер≥њ достов≥рност≥ висновк≥в, запоб≥ганн€ ризикам);

4. є4 Уѕлануванн€ аудитуФ Ц методичн≥ рекомендац≥њ по плануванню д≥€льност≥ аудиторськоњ ф≥рми. ѕризначений дл€ ритм≥чного завантаженн€ роботою аудиторськоњ ф≥рми, контролю за виконанн€м догов≥рних зобовТ€зань з аудиторських роб≥т по к≥лькост≥ ≥ €кост≥, формуванн€ портфелю замовлень;

5. є5 Уќц≥нка ризик≥в та вплив њх на аудиторськ≥ процедуриФ Ц рекомендац≥њ по оц≥нц≥ власного ≥ контрольного ризику та вплив њх на застосуванн€ аудиторських процедур. ѕризначений запоб≥гти р≥зним формам ризику за допомогою економ≥чних ≥ документальних процедур;

6. є6 Уќц≥нка системи внутр≥шнього контролюФ Ц визначаЇтьс€ зм≥ст внутр≥шнього контролю та його функц≥њ в управл≥нн≥ м≥кроеконом≥кою. ¬икористовуЇтьс€ дл€ досл≥дженн€ стану менеджменту, маркетингу та складанн€ рекомендац≥й щодо пол≥пшенн€ управл≥нн€ ф≥рмою;

7. є7 У ритер≥њ ≥стотност≥ доказ≥в та достов≥рност≥ при застосуванн≥ в аудит≥Ф Ц розгл€д доказ≥в, €к≥ мають суттЇве значенн€ дл€ достов≥рност≥ аудиторських висновк≥в.  ритер≥њ оц≥нки доказ≥в застосовуютьс€ дл€ ви€вленн€ недол≥к≥в у субТЇкта господарюванн€: суттЇв≥† - враховуютьс€, а не суттЇв≥ Ц в≥дкидаютьс€;

8. є8 Ујудиторськ≥ св≥дченн€Ф Ц аудиторськ≥ св≥дченн€ це в≥домост≥, одержан≥ аудитором у процес≥ перев≥рки субТЇкта господарюванн€, досл≥дженн€ первинних документ≥в, обл≥кових рег≥стр≥в, проведенн€ ≥нвентаризац≥њ. јудиторськ≥ докази мають бути переконливими ≥ спиратис€ на р≥зн≥ документи. Ќорматив даЇ можлив≥сть класиф≥кувати р≥зн≥ види св≥дчень, взаЇмо перев≥р€ти одн≥ докази ≥ншими, застосовуючи р≥зн≥ методичн≥ прийоми ≥ процедури;

9. є9 У–изик впливу конкретних фактор≥в та аудиторських виб≥ркових спостереженьФ Ц методичн≥ рекомендац≥њ по проведенню виб≥ркових спостережень у аудиторському контрол≥† та можливий ризик у оц≥нц≥ конкретних фактор≥в.

10. є10 Ујнал≥з ≥нформац≥њФ Ц розгл€даютьс€ методичн≥ прийоми досл≥дженн€ ≥нформац≥њ про ф≥нансово-господарську д≥€льн≥сть. Ќорматив спри€Ї пол≥пшенню анал≥зу ≥нформац≥њ та п≥двищуЇ достов≥рн≥сть аудиторських висновк≥в;

11. є11 У‘ормуванн€ аудиторського висновкуФ Ц розкриваЇтьс€ суть методичних прийом≥в ≥ процедур узагальненн€ результат≥в аудиторського досл≥джен툆 за формою, зм≥стом, хронолог≥Їю, документуванн€ пром≥жних результат≥в аудиту. ‘ормуванн€ висновк≥в аудиту проводитьс€ п≥сл€ групуванн€ ви€влених недол≥к≥в за пер≥одом виникненн€, зм≥стом, матер≥ально в≥дпов≥дальними особами. Ќорматив узагальнюЇ досв≥д формуванн€ аудиторських висновк≥в;

12. є12 Уƒокументальне оформленн€ аудитуФ - документальне оформленн€ аудиту складаЇтьс€ ≥з робочих ≥ п≥дсумкових документ≥в. Ќорматив розкриваЇ зм≥ст цих документ≥в та регламентуЇ њх застосуванн€. –обоч≥ документи Ц це р≥зного роду групуванн€ негативних даних з господарюванн€ за центрами виникненн€ та м≥сцем в≥дпов≥дальност≥ за них. ѕ≥дсумков≥ документи Ц це документи узагальненн€ результат≥в аудиту;

13. є13 Ујудиторський висновокФ Ц методичн≥ рекомендац≥њ по складанню аудиторського висновку, його структура та види (безумовно позитивний, умовно позитивний, ≥з застереженн€м). Ќорматив ун≥ф≥куЇ складанн€ аудиторського висновку, п≥двищуЇ його обірунтован≥сть та адресн≥сть;

14. є14 У¬икористанн€ матер≥ал≥в ≥ншого аудитора або експертаФ Ц наводитьс€ перел≥к матер≥ал≥в, з≥браних ≥ншим аудитором, та даютьс€ вказ≥вки по њх використанню при проведенн≥ аудиту;

15. є15 У¬≥дпов≥дальн≥сть аудитора за висновокФ Ц застосовуЇтьс€ при визначенн≥ в≥дпов≥дальност≥ аудитора за неправильно складений висновок;

16. є16 У≤нформуванн€ кл≥ЇнтаФ Ц визначаютьс€ обовТ€зки аудитора щодо поданн€ ≥нформац≥њ кл≥Їнту про ви€влен≥ недол≥ки у ф≥нансово-господарськ≥й д≥€льност≥, напр€ми удосконаленн€ ц≥Їњ д≥€льност≥;

17. є17 У онтроль €кост≥ роботи аудитораФ Ц рекомендац≥њ по контролю €кост≥ роботи аудитора кер≥вником аудиторськоњ ф≥рм, замовником, а також органами, що одержують зв≥тн≥сть ≥ висновки аудитора (податков≥ служби, засновники, акц≥онери);

18. є18 У¬икористанн€ компТютерноњ техн≥ки в аудит≥Ф Ц методичн≥ рекомендац≥њ по використанню р≥зних вид≥в компТютерноњ техн≥ки у процес≥ проведенн€ аудиту та узагальненн€ його результат≥в;

19. є19 У–оботи, супутн≥ аудитуФ Ц розгл€даютьс€ види аудиторських послуг, €к≥ можуть виконувати аудитори (в≥дновленн€ обл≥ку, проведенн€ сем≥нар≥в з прац≥вниками замовника, запровадженн€ новоњ або удосконаленн€ д≥ючоњ первинноњ документац≥њ);

20. є20 У¬арт≥сть аудиторських роб≥тФ Ц викладено основи методики розрахунку вартост≥ аудиторських роб≥т за њх видами, зм≥стом, обс€гом, а також строками виконанн€. Ќорматив використовуЇтьс€ на орган≥зац≥йн≥й стад≥њ аудиторського процесу [13].†

« поданого перел≥ку нац≥ональних норм аудиту, њх зм≥сту ≥ використанн€ при проведенн≥ аудиторсь≠ких роб≥т видно, що вони мають певну в≥дм≥нн≥сть в≥д ћ≥жнародних норматив≥в аудиту, обумовлену законодавством ”крањни та чинними норматив≠но-правовими актами з питань бухгалтерського обл≥ку ≥ зв≥т≠ност≥, ф≥нансово-господарського контролю ≥ аудиту. «начна частина нац≥ональних норм аудиту затверджена до застосу≠ванн€ јудиторською палатою ”крањни, ≥нш≥ Ч на стад≥њ за≠вершенн€ розробки ≥ апробац≥њ. «а структурою побудови вони в≥дпов≥дають ћ≥жнародним нормативам аудиту, що спри€Ї використанню заруб≥жного досв≥ду в аудиторськ≥й д≥€льност≥.

Ќорми аудиту передбачають основн≥ принципи виконан≠н€ аудиторських роб≥т, але не Ї методиками чи ≥нструкц≥€≠ми до застосуванн€ методичних прийом≥в та притаманних њм процедур аудиту. Ќорми аудиту не мають законодавчого статусу, тому не Ї обов'€зковими дл€ застосуванн€ у прак≠тиц≥ аудиторськоњ д≥€льност≥, хоч у м≥жнародному ≥ в≥тчиз≠н€ному аудит≥ цих норм здеб≥льшого дотримуютьс€. –азом з тим до норм аудиту розробл€ютьс€ конкретн≥ методики, методичн≥ рекомендац≥њ, €к≥ спри€ють поглибленому досл≥д≠женню питань, поставлених на вир≥шенн€ аудиту. ћетодичними рекомендац≥€ми розкри≠ваЇтьс€ зм≥ст повноти перев≥рки первинних документ≥в ауди≠том, в≥дображенн€ њх у обл≥кових рег≥страх; адекватн≥сть показник≥в анал≥тичного ≥ синтетичного бухгалтерського обл≥ку, головноњ книги, балансу ≥ ф≥нансовоњ зв≥тност≥ на певн≥ зв≥тн≥ пер≥оди, €к≥ правдиво в≥дображають ф≥нансово-господарську д≥€льн≥сть суб'Їкта п≥дприЇмництва, повноту ≥ своЇчасн≥сть сплати державних ≥ мун≥ципальних податк≥в, л≥кв≥дн≥сть ≥ платоспроможн≥сть його, гарант≥њ в≥д банк≠рутства.

ќтже, застосуванн€ м≥жнародних ≥ нац≥ональних норм аудиту (стандарт≥в) спри€Ї пол≥пшенню €кост≥ контролю та актив≥зац≥њ д≥€льност≥ суб'Їкт≥в п≥дприЇмництва та дос≠тов≥рност≥ в≥дображенн€ њњ в бухгалтерському обл≥ку ≥ зв≥т≠ност≥.


¬исновок

 

јудит Ц це перев≥рка публ≥чноњ бухгалтерськоњ зв≥тност≥, обл≥ку, первинних документ≥в та ≥ншоњ ≥нформац≥њ щодо ф≥нансово-господарськоњ д≥€льност≥ субТЇкт≥в господарюванн€ з метою визначенн€ достов≥рност≥ њх зв≥тност≥, обл≥ку, його повноти ≥ в≥дпов≥дност≥ чинному законодавству та встановленим нормативам.

јудит у крањнах ≥з розвиненою ринковою економ≥кою пройшов у своЇму розвитку такий еволюц≥йний шл€х:

1. аудит €к знар€дд€ перев≥рки ≥ п≥дтверд≠женн€ достов≥рност≥ бухгалтерських документ≥в ≥ зв≥т≥в;

2. системна ор≥Їнтац≥€ аудиту на актив≥зац≥ю еконо≠м≥чноњ д≥€льност≥, на п≥двищенн€ ефектив≠ност≥ системи управл≥нн€ п≥дприЇмством ≥ передус≥м систе≠ми† внутр≥шнього контролю;

3. ор≥Їнтац≥€ аудиту на запоб≥≠ганн€ можливому ризику п≥д час проведенн€ перев≥рок або консультац≥й, уникненн€ ризику.

«а орган≥зац≥йними ознаками аудит под≥л€ють на:

1. регламентований, €кому п≥дл€гають в≥дкрит≥ акц≥онерн≥ товариства, п≥дприЇмства-ем≥тенти обл≥гац≥й, банки, ≥нвестиц≥йн≥ фонди ≥ компан≥њ, небанк≥вськ≥ ф≥нансов≥ установи, €к≥ залучають кошти громад€н або зд≥йснюють торг≥влю ц≥нними паперами, б≥рж≥, страхов≥ компан≥њ, кредитн≥ сп≥лки, недержавн≥ пенс≥йн≥ фонди дл€ п≥дтвердженн€ достов≥рност≥ та повноти р≥чного балансу ≥ зв≥тност≥; суб'Їкти господарюванн€, що л≥кв≥дуютьс€ дл€ п≥дтвердженн€ достов≥рност≥ та повноти л≥кв≥дац≥йного балансу; засновники в≥дкритих акц≥онерних товариств при њх створенн≥ дл€ перев≥рки ф≥нансового стану щодо спроможност≥ зд≥йснити в≥дпов≥дн≥ внески до статутного фонду; комерц≥йн≥ банки дл€ п≥дтвердженн€ достов≥рност≥ поданих до Ќац≥онального банку ”крањни балансових даних юридичних ос≥б-акцiонерiв (учасник≥в), на на€вн≥сть у них власних кошт≥в у грошов≥й форм≥ дл€ зд≥йсненн€ внеск≥в до статутних фонд≥в банк≥в в обс€гах, передбачених установчими документами;† засновники комерц≥йних банк≥в, €к≥ мають частку в загальному оголошеному статутному фонд≥ не менше п'€ти в≥дсотк≥в;

2. догов≥рний, €кий проводитьс€ з власноњ ≥н≥ц≥ативи замовника;

3. внутр≥шн≥й;

4. державний, €кий провод€ть аудиторськ≥ п≥дрозд≥ли державних подат≠кових адм≥н≥страц≥й.

«а участю в процес≥ проведенн€ аудиту р≥зних фах≥вц≥в ≥ аудиторських орган≥зац≥й, аудит под≥л€ють на:

1. однопредметний - досл≥джуютьс€ питанн€ одного виду;

2. багатопредметний - провадитьс€ фах≥вц€ми р≥зних спец≥альнос≠тей, а також р≥зних аудиторських орган≥зац≥й;

3. ком≥с≥йний - провадитьс€ к≥лькома фах≥вц€ми р≥з≠них спец≥альностей, але одн≥Їњ аудиторськоњ орган≥зац≥њ.

«а зм≥стом ≥ функц≥€ми в управл≥нн≥ ф≥нансово-госпо≠дарською д≥€льн≥стю аудит под≥л€ють на:

1. запоб≥жний, €кий маЇ запоб≥гати р≥зного роду конфл≥ктним ситуац≥€м у ф≥нансово-господарськ≥й д≥€льност≥ до виникненн€ њх;

2. перманентний, €кий проводитьс€ безперервно у процес≥ ф≥нансово-господарськоњ д≥€льност≥ п≥дприЇмства;

3. ретроспективний, €кий зд≥йснюЇтьс€ п≥сл€ виконанн€ господарських операц≥й здеб≥льшого за минулий р≥к.

ƒо основних роб≥т, €к≥ можуть зд≥йснювати аудиторськ≥† ф≥рми, в≥днос€тьс€:

1. обов'€зковий† ≥ добров≥льний аудит;

2. огл€дова перев≥рка;

3. тематичн≥ перев≥рки бухгалтерського ≥ податкового обл≥ку;

4. трансформац≥€ бухгалтерського обл≥ку;

5. веденн€ обл≥ку п≥дприЇмства;

6. в≥дновленн€ обл≥ку;

7. виправленн€ помилок;

8. автоматизац≥€ обл≥ку;

9. плануванн€;

10. анал≥з;

11. наданн€ консультац≥й.

ќрган≥зац≥ю аудиту в ”крањн≥ зд≥йснюЇ јудиторська плата ”крањни, €ка Ї† незалежн≥м самост≥йним органом, мета €кого спри€ти розвитку, вдосконаленню та ун≥ф≥кац≥њ аудиторськоњ справи. јудиторська палата покликана створити систему незалежного ф≥нансово-господарського контролю у форм≥ аудиту, €кий би давав обТЇктивну оц≥нку ф≥нансового стану п≥дприЇмств ≥ п≥дприЇмц≥в, спри€в рац≥ональному господарюванню та своЇчасно запоб≥гав банкрутству, забезпечував достов≥рний контроль за доходами ≥ видатками власник≥в та одночасно обер≥гав ≥нтереси держави.

ƒо повноважень јудиторськоњ палати ”крањни належать:

1. сертиф≥кац≥€ ≥ л≥цензуванн€ суб'Їкт≥в, що мають нам≥р займатис€ аудиторською д≥€льн≥стю;

2. затвердженн€ норм ≥ стандарт≥в аудиту, програм п≥дготовки аудитор≥в;

3. веденн€ реЇстру аудиторських ф≥рм та аудитор≥в, €к≥ одноособово надають аудиторськ≥ послуги, ≥ оприлюдненн€ його даних;

4. створенн€ на територ≥њ ”крањн≥ рег≥ональних в≥дд≥лень, визначенн€ њх повноважень ≥ контроль за њх д≥€льн≥стю;

5. встановленн€ розм≥ру плати за проведенн€ сертиф≥кац≥њ ос≥б, €к≥ претендують на отриманн€ сертиф≥кату;

6. розгл€д скарг на д≥€льн≥сть окремих аудитор≥в та аудиторських ф≥рм з питань њњ компетенц≥њ;

7. застосуванн€ до аудитор≥в ст€гнень за неналежне виконанн€ своњх профес≥йних обов'€зк≥в у вигл€д≥ попередженн€, зупиненн€ д≥њ сертиф≥кату та л≥ценз≥њ на строк до одного року або њх повне анулюванн€ ;

8. спри€нн€ виданню нормативних, методичних та ≥нших матер≥ал≥в з питань аудиторськоњ д≥€льност≥;

9. п≥дготовка пропозиц≥й з питань розвитку аудиту в ”крањн≥ та винесенн€ њх на розгл€д в≥дпов≥дних ≥нстанц≥й;

10. участь в робот≥ м≥жнародних орган≥зац≥й з питань аудиту;

11. визначенн€ пор€дку оформленн€ оф≥ц≥йних документ≥в за насл≥дками наданн€ аудиторських послуг.

≤з член≥в јудиторськоњ палати формуЇтьс€ —постережна –ада, €ка виконуЇ так≥ повноваженн€:

1. контроль за виконанн€м р≥шень јѕ” та зТњзд≥в аудитор≥в ”крањни, що скликаютьс€ јѕ”;

2. представництво јѕ” в державних, м≥жнародних та ≥нших органах;

3. орган≥зац≥€ зв'€зку з громадськ≥стю;

4. п≥дготовка та орган≥зац≥€ роботи зТњзд≥в аудитор≥в ”крањни, що скликаютьс€ јѕ”, зд≥йсненн€ розробки та пропонуванн€ на затвердженн€ јѕ” строк≥в та пор€дку денного з'њзд≥в аудитор≥в ”крањни, п≥дготовка зв≥ту јѕ” до з'њзду;

5. контроль веденн€ та оприлюдненн€ реЇстру аудитор≥в та аудиторських ф≥рм;

6. п≥дготовка та внесенн€ на затвердженн€ јѕ” план≥в роботи та зв≥туванн€ про њх виконанн€;

7. пропонуванн€ на затвердженн€ јѕ” кошторису витрат, штатного розкладу та зароб≥тноњ плати експерт≥в та ≥нших прац≥вник≥в, €к≥ виконують роботу в јѕ” за договорами;

8. контроль використанн€ ф≥нанс≥в секретар≥атом јѕ”;

9. контроль за д≥€льн≥стю секретар≥ату по виконанню в≥дпов≥дних р≥шень јѕ”;

10. контроль за д≥€льн≥стю рег≥ональних в≥дд≥лень, за њх ротац≥Їю, доц≥льн≥стю формуванн€, функц≥онуванн€ та ф≥нансовим станом;

11. маЇ право призупин€ть д≥€льн≥сть рег≥ональних в≥дд≥лень до прийн€тт€ р≥шенн€ јѕ” на найближчому зас≥данн≥;

12. пропонуванн€ на розгл€д јѕ” пропозиц≥њ щодо призупиненн€ повноважень окремих член≥в јѕ” та порушенн€ клопотанн€ про њх зам≥ну;

13. внесенн€ пропозиц≥њ щодо п≥дготовки та переп≥дготовки аудитор≥в;

14. внесенн€ на розгл€д јѕ” структури та особистого складу секретар≥ату;

15. прийн€тт€ р≥шенн€ про залученн€ до роботи в јѕ” експерт≥в та ≥нших працюючих за договорами;

16. розробка та затвердженн€ пор€дку денного зас≥дань јѕ”.

јудиторська палата ”крањни може створювати своњ рег≥ональн≥ в≥дд≥ленн€ в –еспубл≥ц≥  рим, област€х та м≥стах  иЇв≥ та —евастополь. Ќа рег≥ональне в≥дд≥ленн€ покладаютьс€ так≥ повноваженн€:

1. зд≥йсненн€ сертиф≥кац≥њ суб'Їкт≥в, що мають нам≥р займатис€ аудиторською д≥€льн≥стю;

2. веденн€ рег≥онального реЇстру аудиторських ф≥рм та аудитор≥в, що самост≥йно надають аудиторськ≥ послуги, а також ф≥л≥й, в≥дд≥лень та представництв аудиторських ф≥рм з ≥нших рег≥он≥в, зареЇстрованих на територ≥њ рег≥ону;

3. поданн€ даних реЇстру до јѕ” ≥ оприлюдненн€ його в прес≥;

4. п≥дготовка пропозиц≥й з питань розвитку аудиту в ”крањн≥ та винесенн€ њх на розгл€д јѕ”.

ѕрофес≥йна етика Ц це норма повед≥нки, €ка забезпечуЇ моральний характер взаЇмов≥дносин м≥ж людьми, що ірунтуютьс€ на профес≥йн≥й д≥€льност≥. јудитор зобов'€заний дотримуватис€ наступних фундаментальних засад етики:

1. чесн≥сть - аудитор маЇ бути чесним при виконанн≥ своњх профес≥йних обов'€зк≥в;

2. об'Їктивн≥сть - аудитор повинен† бути† справедливим† ≥† н円 допускати,†† щоб забобони,† упереджен≥сть† та† ≥нш≥† чинники† впливали† на його об'Їктивн≥сть;

3. конф≥денц≥йн≥сть - аудитор не† маЇ† права† без† згоди† кл≥Їнта розголошувати або розкривати ≥нформац≥ю,† отриману ним у† ход≥ перев≥рки, а† також використовувати њњ у своњх ц≥л€х;

4. профес≥йна повед≥нка - аудитор повинен† створювати† ≥† п≥дтримувати† добру репутац≥ю, утримуючись в≥д будь-€ких д≥й, що дискредитують њњ;

5. доброзичлив≥сть - аудитор зобов'€заний виконувати з належною турботою й† увагою ≥нструкц≥њ та вказ≥вки кл≥Їнта у т≥й м≥р≥, в €к≥й вони не суперечать вимогам† чесност≥, об'Їктивност≥ ≥ незалежност≥, позитивно ставитис€ до критичних зауважень з приводу виконаноњ роботи та перев≥р€ти њх на п≥дстав≥ доказ≥в, вносити в раз≥ потреби зм≥ни та доповненн€.

ћ≥жнародн≥ асоц≥ац≥њ бухгалтер≥в ≥ аудитор≥в узагальнили досв≥д орган≥зац≥њ ≥ методики обл≥ку та аудиту в крањнах з р≥зними формами власност≥ ≥ господарюванн€ у вигл€д≥ м≥жнародних норм аудиту, €к≥ виконують функц≥њ стан≠дарт≥в. —тандарти аудиту - це загальн≥ кер≥вн≥ матер≥али дл€ допомоги аудиторам у виконанн≥ њх обов'€зк≥в з аудиту ф≥≠нансовоњ зв≥тност≥. ” них подано профес≥йн≥ вимоги до €кост≥ аудитора та €кост≥ аудиторських висновк≥в ≥ доказ≥в. ћетою стандар≠т≥в аудиту Ї встановленн€ загальних правил аудиторськоњ д≥€льност≥ щодо орган≥зац≥њ ≥ методики проведенн€.

¬ ћ≥жнародних нормативах аудиту† викладено основн≥ напр€ми аудиту, зок≠рема плануванн€, контроль, ≥ ф≥ксац≥ю результат≥в викона≠ноњ роботи. ѕри цьому зазначаЇтьс€, що аудитор маЇ вивчи≠ти систему обл≥ку ≥ оц≥нити њњ придатн≥сть дл€ складанн€ достов≥рноњ зв≥тност≥.

†јудиторська палата ”крањни з метою регламентуванн€ правил ≥ пор€дку проведенн€ аудиту та виконанн€ аудиторських пос≠луг розробл€Ї ≥ частково завершила складанн€ нац≥ональних стандарт≥в аудиту. •рунтуютьс€ вони на законодавств≥ ”крањни про аудиторську д≥€льн≥сть ≥ м≥жнародних нормах аудиту, а також профес≥йн≥й терм≥нолог≥њ, прийн€т≥й у св≥тов≥й практиц≥. Ќац≥ональн≥ нормативи аудиту передбачають основн≥ принципи виконан≠н€ аудиторських роб≥т, але не Ї методиками чи ≥нструкц≥€≠ми до застосуванн€ методичних прийом≥в та притаманних њм процедур аудиту. Ќорми аудиту не мають законодавчого статусу, тому не Ї обов'€зковими дл€ застосуванн€ у прак≠тиц≥ аудиторськоњ д≥€льност≥, хоч у м≥жнародному ≥ в≥тчиз≠н€ному аудит≥ цих норм здеб≥льшого дотримуютьс€. –азом з тим до норм аудиту розробл€ютьс€ конкретн≥ методики, методичн≥ рекомендац≥њ, €к≥ спри€ють поглибленому досл≥д≠женню питань, поставлених на вир≥шенн€ аудиту.

ћ≥н≥стерство осв≥ти ”крањни ¬олинський ƒержавний ”н≥верситет ≥мен≥ Ћес≥ ”крањнки ≈коном≥чний факультет  афедра обл≥ку ≥ аудиту урсова робота з аудиту на тему: ≤нститут аудиту в ”крањн≥ †Ќауковий кер≥вни

 

 

 

¬нимание! ѕредставленный –еферат находитс€ в открытом доступе в сети »нтернет, и уже неоднократно сдавалс€, возможно, даже в твоем учебном заведении.
—оветуем не рисковать. ”знай, сколько стоит абсолютно уникальный –еферат по твоей теме:

Ќовости образовани€ и науки

«аказать уникальную работу

ѕохожие работы:

»нформационный анализ англосаксонской балансовой системы
»стори€ бухучета
»стори€ развити€ бухгалтерского учета в –оссии
»стори€ учета в –оссии
»тоговый тест по бухгалтерскому учЄту
 алендарно-плановые нормативы
 алькулирование
 алькулирование себестоимости в деревообрабатывающей промышленности
 алькул€ци€ себестоимости методом суммировани€ затрат
 алькул€ци€ себестоимости продукции нормативный метод

—вои сданные студенческие работы

присылайте нам на e-mail

Client@Stud-Baza.ru