База знаний студента. Реферат, курсовая, контрольная, диплом на заказ

курсовые,контрольные,дипломы,рефераты

Расчёт максимальных растягивающих и сжимающих напряжений для балки (заданного сечения) — Технология

Посмотреть видео по теме Работы

Задача №4.

 

Для заданої схеми балки (мал. а) заданого поперечного перерізу (мал. г) знайти найбільші розтягуючи і стискаючи напруження (σмакроз, σмакстиск).

                                                           Розрахунок.

1.      Визначаємо реакції опор балки

2.      Будуємо епюри поперечних сил Q (мал. б) і згинальних моментів М (мал. в).

3.      Знаходимо положення додаткового розрахункового перерізу

4.      Визначаємо положення центру ваги поперечного перерізу балки. Для цього:

а). розбиваємо балку на елементарні фігури , ‚, ƒ, „;

б). вибираємо допоміжні осі Z0,Y0;

в). визначаємо А, JZ, JY, для всіх фігур


 фігура: лист 200Х10

Jz1

JY1

‚ фігура: лист 300Х10

Jz2

JY2ƒ фігура:    70Х70Х7

Jz3ƒ

JY3ƒ

„ фігура:    70Х70Х7

Jz4

JY4


г). знаходимо координати центру ваги складеного перерізу

5.      На малюнку виконаному в масштабі показуємо центр ваги складеного перерізу (точка С) і через нього проводимо нейтральну лінію Z (головна нейтральна лінія) (мал. г).

6.      Визначаємо відстані між нейтральною лінією Z та центральними осями Z1, Z2, Z3, Z4,        які є паралельними осі Z

a1=Yc-Y1=14,83-0,5=14,33 (см)

a2=Y2-Yc=15,5-14,83=0,67 (см)

a3=Y3-Yc=29,01-14,83=14,18 (см)

a4=Y4-Yc=29,01-14,83=14,18 (см)

7.      Обчислюємо осьовий момент інерції відносно центральної лінії Z, заданого перерізу балки

Jz=Jz+Jz+Jzƒ+Jz=4108,63+2263,46+443,13+443,13=7258,35 (см4)

Jz,Jz,Jzƒ,Jz знаходимо за теоремою про паралельне перенесення осей

Jz=Jz112∙А1=1,66+14,332∙20=4108,63 (см4)

Jz= Jz222∙А2=2250+0,672∙30=2263,46 (см4)

Jzƒ=Jz3ƒ32∙А3=43+14,182∙1,99=443,13 (см4)

Jz= Jz442∙А4=43+14,182∙1,99=443,13 (см4)

8.      Небезпечний переріз балки – переріз 7-7, де |М|мах=118,42 кН∙м, тоді найбільші розтягуючи та стискаючі напруження

9.      За одержаними даними будуємо епюру σ (мал. д).

Задача №4. Для заданої схеми балки (мал. а) заданого поперечного перерізу (мал. г) знайти найбільші розтягуючи і стискаючи напруження (σмакроз, σмакстиск).                                                            Розрахунок.

 

 

 

Внимание! Представленная Работа находится в открытом доступе в сети Интернет, и уже неоднократно сдавалась, возможно, даже в твоем учебном заведении.
Советуем не рисковать. Узнай, сколько стоит абсолютно уникальная Работа по твоей теме:

Новости образования и науки

Заказать уникальную работу

Похожие работы:

Расчёт статически неопределимой рамы
Расчёт статически неопределимой рамы методом сил на ЭВМ
Расчёт статически неопределимой балки
Расчёт на прочность статически неопределимой стержневой системы
Плоское косое сгибание
Определение нейтральной линии бруса и расчёт наибольших растягивающих и сжимающих напряжений
Расчёт вала на кручение
Расчёт сжатого стержня
Подбор сечения для сжатого стержня
Расчёт балки консольной

Свои сданные студенческие работы

присылайте нам на e-mail

Client@Stud-Baza.ru